Primorski slovenski biografski leksikon

Doliac Carlo, odvetnik, javni delavec, r. 26. mar. 1805 v Gor., u. 22. jul. 1898 prav. tam. Pravne študije je končal na Dunaju, v Gor. je opravljal odvetniški poklic. Po novem mestnem statutu je bil mar. 1851 izvoljen za gor. župana. To dolžnost je opravljal deset let. 1861 in 1867 je bil izvoljen v deželni zbor. Pri delovanju gor. dežel. zbora se je pokazal Slov. naklonjenega, saj je pripomogel, ko je polemiziral z it. poslanci ter nato pri glasovanju (1865–66), daje bila sprejeta reforma deželnega volilnega zakona v korist Slov. 1870 je bil bil D. med pobudniki za ustanovitev Circolo Cattolico per il Goriziano (Katoliška družba), prve katol. polit. organizacije na Goriškem. Bila je namenjena tudi Slov., saj bo družba skrbela za »zedinjenje in soglasnost med Slovenci in Lahi te kronovine«, vendar ni naletela pri njih na kako veliko zanimanje. Goriška družba, ki ji je D. predsedoval, je poslovala tudi v slov. jeziku. Na njeno pobudo je pričel 1871 izhajati list II Goriziano, kasnejši L'Eco del Litorale. D. in njegov krožek so neprestano napadali it. liberalci. D. je svojo naklonjenost do Slov. pokazal tudi v gor. Kmetijski družbi tudi v zvezi z društvenim glasilom Umni gospodar (1863–65), ki je prenehalo izhajati prav zaradi nasprotovanj it. liberalcev. 1866 je D. dobil plemiški naslov s predikatom de Cipriani.

Prim.: Pravila katoliško-politiške družbe na Goriškem (Gor. 1870); Soča 29. jul. 1898; L'Eco del Litorale 22. jul. 1898; Gab 1, pass.; ZČ 23/1969, 1–30, 215–56; N. Agostinetti, Iniziativa Isontina 16/1974, 85–91; I cattolici isontini nel XX secolo. I., Gorizia 1981, pass.; Claricini, pass.

B. Mar.

Marušič, Branko: Doliac, Carlo (1805–1898). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008220/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine