Primorski slovenski biografski leksikon

Dolgan Anton, tigrovec, borec NOBJ, r. 5. maja 1909 na Topolcu pri Ilir. Bistrici, živi v Kopru. Oče Anton, mati Frančiška Valenčič, kmetje. Osn. š. v Ilir. Bistrici, bil zavzet v PD in pev. zboru v Ilir. Bistrici. V letih 1935–40 je aktivno sodeloval v TIGR-u. Vikt. Bobek, Jos. Ujčič, Marija Urbančič in Marija Valenčič so se kot vodilna skupina za Bistriško sestajali z oboroženo trojko (Zelen, Godnič, Kravanja) predvsem ponoči na gmajnah, v gozdu hriba Stražice, na Ratečevem Brdu, sprejemali od trojke liter. in orožje, ga skupaj nosili v skrivališče v Novo in Staro Sušico ter z Marijo in Fr. Zafredom razpravljali o delijorgan. TIGR. D. je stalno sodeloval na sestankih Bobkove skupine v raznih vaseh in predvsem ponoči nosil liter. Jos. Grahorju v Bitnje, Ant. Franku v Kilovče, Ant. Gustinčiču na Janeževo Brdo, Mihu Kovačiču v Prelože, Rud. Ludviku na Gabrk, Erjavce in Pregarje, Zafredovim v St. Sušico, Avg. Šajnu na Bač, Fr. Urbančiču v Knežak, Aloj. Smrdelju v Trnje, Rud. Kalcu v Vrvico idr. D. je z Bobkom ileg. prinašal iz Jsle propag. material in bil na Bobkov predlog določen za vodjo TIGR na Bistriškem, če bi bil Bobek zaprt. D. in Loj. Zidar sta se po naročilu Bobka, ki jima je dal ruske pištole in bombe, vežbala za atentat na Mussolinija, ki pa ni dospel v Ilir. Bistrico. D. in Bobek sta pripravljala razstrelitev rafinerije nafte v Žavljah pri Trstu, toda zaradi aretacij Bobka in drugih je akcija odpadla (glej PSBL Ujčič). D. je po dijaku Leop. Oblaku pošiljal pošto in liter. na Reko ter prevzel vodstvo organ. TIGR po aretaciji Bobka, Ujčiča in M. Urbančič, nato je v začetku NOG 1941 postal organizator OF, prejemal liter. OF v hrv., se povezal z Loško dol., od koder je dobival slov. liter. OF. S tigrovci je organiziral zborovanja za OF v gostilni Urbančič v Trnovem poleti 1941, sept. 1941 na razvalinah Vilharjevega gradu na Kalcu, nato v Jablanici in v Brkinih med Preložami in Janeževim Brdom in slednjič na Topolcu. Rezultat raznih sestankov je bila ustanovitev prvega odb. OF v Kilov-čah nov. 1941. D. je mar. 1942 poslal več sodelavcev pod vodstvom Vinka Brozine iz Jelšan kupovat orožje v Šempetru /Pivki/, ki ga je ponudil seržente it. vojske Cosimo Ercole, a je fante prijavil in je bilo mnogo zaprtih, D. pa je pobegnil k brkinski četi. V NOB je opravljal pomembne naloge. Proti koncu 1942 je s člani okrož. NOO organiziral rajonske okrož. NOO za Brkine, Bistriško in Pivško ter postal član okrož. komiteja KP. Bil je ranjen kot komandant brkin. čete. Mar. 1943 je uredil karavlo (javko) P2, postal njen komandant in organiziral razne zveze na področju med Trstom, Istro in Postojno. 1943 je bil imenovan za tajn. okrož. komiteja za Materijo, a po združitvi okrož. Materije in Pivke za tajn. CK KPS za to področje. Kot komisar brigade je bil določen za razoroževanje it. vojske ob kapitul. It., slednjič je bil komis. istr. odreda. Zaradi bolezni je bil dodeljen okrož. komit. KPS, kmalu nato OZNI pri IX. korpusu z nalogo mobilizacije za NOV na Krasu. Kot komis. jurišnega batalj. je s Ponikev pri Tomaju odšel v Trst in se udeležil bitk za osvoboditev Trsta in bil dodeljen komandi mesta. Poslan je bil na Jesenice, da je iz Avstr. sprejemal internirance in razne ujetnike. Nato je bil v Brežicah v komisiji za zasliševanje esesovcev, ustašev, četnikov itd. Zaradi bolezni je bil demobiliziran. Zaposlen je bil v Ilir. Bistrici kot tajn. okraj. NOO, preds. planske komisije, član oblast, komiteja za Primor., član glavnega odb. ZZB Sje. V letih 1947–56 je bil trikrat izvoljen za poslanca v repub. skupščino Sje. 1958 je bil upokojen s činom kapet. I. razr.

Prim.: T. Rutar, Bistriški zapisi 2/1984; pripovedovali: Ant. Dolgan, Marija Valenčič, Jos. Ujčič, Ant. Frank idr.

Rut

Rutar, Tone: Dolgan, Anton (1909–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008200/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine