Primorski slovenski biografski leksikon

Dolenc Jakob, kmet, tigrovec, borec NOBJ, r. 29. jan. 1902 v Čermelicah, vasici s 3 hišami pri Prestranku, u. 22. okt. 1982 v Prestranku. Oče Jakob, kmet. Osn. š. Prestranek. D. je začel sodelovati v TIGR-u 1928, z njim tudi brat Jože, dentist, padel na Nanosu apr. 1942, in sestra Ivanka. Bila je med NOB aretirana v Dolenji vasi, izginila je za njo vsaka sled in končala je v nacist. krematoriju v trž. Rižarni. D. je prejemal ileg. tisk od Jakoba Semca v Žejah (gl. PSBL), v Čadeževem mlinu pri Žejah, last Fr. Tomšiča, ki je dajal zatočišče oboroženim trojkam, a v samotne Čermelice so mu ga prinašali oboroženi fantje iz Jsle. Tesno je sodelovala z njim tajna celica v Žejah (Iv. Vadnal, Fr. Sluga, J. Semec, gl. PSBL). S člani te celice je nosil s skupino okrog 30 tigrovcev orožje in strelivo iz Jsle čez mejo na Javornikih, da so ga hranili v bunkerjih pod Kožljakom. Njegova zelo prizadevna sodelavca sta bila Janez Žele iz Prestranka in Janez Penko iz Koč, ki je nudil hrano in prenočišče oboroženim trojkam. – D. je bil 1930 3 mes. zaprt zaradi pogorelih hlevov in senikov s senom na drž. posestvu v Prestranku, ki sta jih zažgala Zelen in Črnač. Bil je zelo prizadeven pri raznašanju liter. po pivških vaseh. Aretiran je bil doma v Čermelicah 26. jul. 1940. Kot druge je faš. polic. tudi njega zelo mučila. Posebna faš. sodišče ga je na II. trž. procesu v Trstu 14. dec. 1941 obsodilo na 30 let težke ječe. Zaprt je bil v kaznilnici Civitavecchia in po bombardiranju tega mesta v Castelfranco. Po kapitulaciji It. se je vrnil v Čermelice 8. dec. 1943 in se pridružil OF. Z dvema borcema je 29. dec. 1943 ustanovil v hiši Fr. Čeča partiz. tehniko in istočasno prevzel tajn. rajon. odb. Postojna-okolica. Apr. 1944 je bil dodeljen tehniki Podnanos, jo oskrboval z materialom in hrano ter urejal preselitve tehnike. Bil je tudi referent gosp. komisije.

Prim.: AULA IV; And. Pagon-Ogarev. Ob 30-letnici II. trž. procesa, PDk 15. jan. 1972; T. Rutar, Lani nas je zapustil še en borec, PDk 18. jan. 1984 s si; Isti, Bistriški zapisi 2/1984.

Rut

Rutar, Tone: Dolenc, Jakob (1902–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008170/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine