Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak Leopold (Leopoldo), prof., prosvet. in kult. delavec, r. 17. maja 1943 na Vrhu, danes občina Sovodnje ob Soči, kjer živi. Oče Rudolf, kmet, mati Kristina Vizintin, gospodinja. Osn. š. na Vrhu, niž. sred. v Gor., matura na gor. Slov. učit. 1961, dipl. na trž. Pedag. fak. 1970 z dipl. delom Vecchi e nuovi partiti politici goriziani nel primo Novecento. V dobi univerz. študija je poučeval v it. osn. š. v Cavarzere (1963–64), Iesolo (1964–65 in 1965–66), na slov. osn. š. v Barkovljah (1967–68), nato na osn. š. na Gor. (1966–69). Od 1969 dalje uči na niž. sred. š. I. Trinka v Gor. slov., zemlj. in zgod. Aktiven član je domačega društva Danica od 1958, preds. (1968–77), nato pa podpreds. Aktiven je v raznih športnih društvih: Olympia, Mladost, Juventina; nekaj časa tudi pri Kraških krtih. 1974 je bil v pripravljalnem odboru VZPI Vrh za postavitev spomenika padlim in žrtvam nacifašizma na Vrhu; za to priložnost sta s prof. Venceslavom Devetakom pripravila brošuro Vrh 20. 4. 1974, Ob odkritju spomenika padlim v NOB in žrtvam nacifašizma, Gor. 1974. Glavni pobudnik za ustanovitev Gospodarske zadruge Vrh, 26. febr. 1977, in njen preds. do danes. Zadruga je omogočila dograditev šport. in kult. središča Danica, katerega odprtje je bilo 20. sept. 1987. Za to priliko je z dr. Karlom Devetakom (gl. čl.) pripravil in uredil knjigo Kulturno-športno središče Danica, Gor. 1987. V izv. odboru SPZ za gor. področje (1968–75). Od 1980 v odboru SKGZ za Gor., več mandatov odgovorni pri komisiji za vzgojo in izobraževanje. 1984–90 v dež. komisiji za vprašanja slov. šol po zakonu Belči-Škerk 1973. Eno mandatno dobo v odboru SSŠ v letih 1970, od 1980 v izv. odboru, od 1987 preds. SSŠ. Od 1992 v upravnem odboru Kmečko delavske hranilnice in posojilnice v Sovodnjah. SKGZ mu je 1985 podelila plaketo boja in dela za požrtvovalnost pri opravljanjijodgovornih nalog za uspešen trud pri izgradnji kulturno športnega centra na Vrhu.

Prim.: Vprašalna pola sept. 1993; IzvGor. 1945–65, 1965–75–85; Kulturno - športno središče Danica, Gor. 1987, 5 in pass.; Doberdob včeraj in danes, Gor. 1988, 414, 416; KolGMD 1992, 162; A. Rupel, Telesna kultura med Slovenci v Italiji, Trst 1981, 151 na si. drugi z desne v drugi vrsti; Športno društvo Dom, Gor. 1989, 8 na sl. prvi z desne v drugi vrsti; PDk 8. jul. 1973; 10. jul. 1973 s sl. ; 20. jan. 1982; 17. jan. 1985; 14. dec. 1985; 17. dec. 1985; 5. in 22. dec. 1987; 31. maja 1989; KatG 19. dec. 1991; 14. maja 1993 s sl. '

Sirk

Sirk, Ivan: Devetak, Leopold (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008100/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine