Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak Gabrijel, izvedenec za marketing in inovacije, r. 29. sept. 1938 v Mirnu pri Gor., živi v Rožni dolini (Nova Gor.). Oče Anton, delavec in kmet, mati Jožefa Drufovka, gospodinja. V Mirnu je končal osn. š., v Lj. pa sred. tehn. š. (matura 1958). Na mrb. tehn. visoki šoli je postal inž. strojništva (1963), prav tam je 1972 diplomiral na Ekonomsko-poslovni fak. 1974 je postal magister ekonom. ved na U. v Zgbu. Tam je jan. 1980 postal dr. ekonom. znanosti z disertacijo Tehnične inovacije v nadaljnjem razvoju gospodarstva. Služboval je v tovarni poljedelskega orodja v Batujah (1958–67), v tovarni Plama Podgrad (1967–86), v Poligalantplastiku v Volčji Dragi (1986–90) in 1990 ustanovil zasebno podjetje za intelektualne storitve DEGA d. o. o. v Novi Gor. Ob rednem delu se je D. habilitiral za univ. učitelja, 1982 je postal docent za marketing na mrb. U, na isti U je bil habilitiran za izrednega prof. (marketing, politika razvoja izdelka). S svojega strok. področja je objavil samostojno Tehnične inovacije (Lj. 1980) in Tehnične inovacije u nas i u svijetu (Zgb 1983). Kot soavtor je sodeloval skupaj z M. Mulejem pri knjigi Ustvarjalno delo od zamisli do uspešne prodaje izdelka (Lj. 1985), skupaj z B. Deželakom in R. Milfelnerjem pri Politika razvoja izdelkov (Mrb. 1991) in z več avtorji pri knjigi Inovativno poslovanje (Lj. 1987). Objavil je več člankov, razprav, poročil, ocen, ekspertiz in referatov v slov. in tujem tisku (Naše gospodarstvo – Mrb., GospV, PrimSreč, NL, Mladika, La cultura nel mondo – Rim, Delo – Lj., Pronazalač – Sarajevo, Marketing – Zgb, Stvaralaštvo – Bgd, IT Novine – Bgd, Privredni vjesnik – Zgb, NRazgl, Organizacija in kadri – Kranj, Marketing magazin – Lj., Delo in varnost – Lj., Slovenec, Dnevnik, Aris novice – Lj. itd. Nastopal je na mnogih strok. srečanjih v Sji, nekdanji Jsli in drugod po svetu. S prispevki je sodeloval pri Radiu Trst A in Radiu Lj.

Prim. : Osebni podatki (4. okt. 1993); Večer 10. jun. 1978; PrimN 21. okt. 1980; PDk 6. febr. 1980: PrimN 23. jan. 1981 in 1. okt. 1985.

B. Mar.

Marušič, Branko: Devetak, Gabrijel (1938–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008080/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine