Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak Emil, prof., kulturni delavec, r. 3. mar. 1934 v Sovodnjah ob Soči, živi v Gor. Oče Peter, sedlar, mati Gizela Vižintin. Osn. š. v Sovodnjah, niž. gimn. in klas. licej v Gor.; maturiral 1955. Doktoriral je 1968 na tržaški U (Filoz. fak., smer leposlovne vede) z disertacijo La formazione della coscienza nazionale slovena nel Goriziano, v kateri je temeljito prikazal obdobja, v katerih so zaslužne osebnosti in zgod. dogajanja dejansko prispevala k širjenju slov. narodne zavesti na Goriškem. Poučeval je slov., zgod. in zemlj., najprej na strok. trg. š. v Gor. (1960–69), na niž. sred. š. Ivan Trinko, na kateri je podravn. od š. l. 1972–73 dalje. Skupaj s kolegi je animator najrazličnejših pobud, ki poživljajo celotno šol. dejavnost. Od 1986 je mentor in glavni ur. dijaškega glasila Marjetica, ki izhaja trikrat na leto. Bil je član dežel. komisij za strok. pregled šol. knjig (zlasti za slov. in zgod.), ki jih je izdal in založil Dež. šol. urad za F-JK v Trstu. Od 1988 sodeluje pri PSBL. Od 1988 je član uprav. sveta Slov. centra za glasb. vzgojo E. Komel v Gor.

Prim.: Osebni podatki; PDk 28. dec. 1968, 6 s sl. ; 8. jun. 1986; IzvGor 1975–1985, Gor. 1985.

Češč.

Češčut, Marija: Devetak, Emil (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008070/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine