Primorski slovenski biografski leksikon

Degrassi Attilio, epigrafik, r. 8. nov. 1887 v Trstu, u. 1. jun. 1969 v Rimu. Po liceju v Trstu je od 1907 do 1911 študiral na U. na Dunaju epigrafiko in rimsko zgod. pri prof. E. Bormanu. Od 1912 do 1932 je poučeval na liceju v Trstu, bil 1933 odrejen v tržaško spomeniško varstvo (Sopraintendenza alle opere d'antichità e d'arte di Trieste) in samo leto kasne je (1934) poklican v Rim na Soprintendenzo alle antichità. Bil je prof. na U. v Padovi in v Rimu. V številnih razpravah (prim. izbrane spise Scritti vari di Antichità, 1962–71) je od 1913 dalje obravnaval različne vidike rimske antične zgod., od upravno zgod. do religioznih in vojaških. Proučeval je staro zgod. Istre in njeno epigrafsko dediščino objavil v dveh delih: Inscriptiones Italiae X/2, Parentium (1934) in Inscriptiones Italiae, X/3, Histria septentrionalis (1936). O severovzh. meji antične It. je napisal obsežno študijo Il confine nord-orientale dell'Italia romana (Bern 1954).

Prim.: G. B. Brusin, Attilio Degrassi, Aquileia Nostra, 1969, 206–14; Enc Sje 2, str. 185.

Svolj.

Svoljšak, Drago: Degrassi, Attilio (1887–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine