Primorski slovenski biografski leksikon

Debeljak Zorko, gospodarstvenik, r. 8. febr. 1941 v Borgo Val di Taro, živi v Šempetru pri Gor. Oče Feliks, železničar, mati Ana Trojer, gospodinja. Osn š. je obiskoval v It., nato v Bukovici, niž. gimn. v Šempetru pri Gor., sred. ekonomsko š. v Kopru (matura 1959). Na lj. U je študiral ekonomijo (diploma 1964). Zaposlil se je pri podjetju Grosist-Gor. v Šempetru pri Gor., med 1975–79 je bil dir. tega podjetja (preimenovalo se je medtem v Primorje-Gorica). Jul. 1979 se je zaposlil v cementni industriji v Anhovem, tu je bil do jun. 1981 namestnik glavnega dir. Nato stečajni upravitelj tovarne avtomobilov Cimos v Šempetru pri Gor. 1962 je bil izvoljen za preds. novogor. občine. Po dveletnem mandatu je 1984 postal dir. Ljubljanske banke v Novi Gor. Jul. 1990 je postal pomočnik generalnega dir. Ljubljanske banke (d. d.) v Lj. in član poslovodnega odb. iste banke. Jul. 1992 se je zaposlil v novogoriškem HIT-u kot svetovalec generalnega dir.

Prim.: Osebni podatki (pismo 15. sept. 1993).

B. Mar.

Marušič, Branko: Debeljak, Zorko (1941–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007960/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine