Primorski slovenski biografski leksikon

Debeljak Stanko, finančni izvedenec, r. 20. apr. 1942 v Borgo Val di Taro, živi v Solkanu. Oče Feliks, delavec, mati Ana Trojer, gospodinja. Družina je bila preseljena v It. ter se je vrnila 1948 v Volčjo Drago. Osn. š. je obiskoval v Bukovici, nižjo gimn. v Šempetru pri Gor. 1961 je maturiral na sred. ekonom, š. v Kopru, na lj. Ekonom. fak. je diplomiral 1966. L. 1976 je postal magister ekonom. ved na zgb. U. Zaposlil se je najprej pri Službi družbenega knjigovodstva (SDK) v Novi Gor. Med 1970–80 in 1982–86 je bil zaposlen v tovarni Meblo v Kromberku, najprej kot finančni in nato kot glavni dir. Od jul. 1980 do jun. 1982 je bil v Lj. namestnik republ. sekretarja za finance. Maja 1986 je bil izvoljen v delegacijo SRS v zboru republik in pokrajin jsl. skupščine. Konec 1990 je bil ponovno imenovan za namestnika republ. sekretariata za finance v Lj. Od febr. 1993 pa je drž. sekretar na Ministrstvu za finance v Lj. Med službovanjem je deloval v organih Gospodarske zbornice Sje, izvršnega sveta SRS, poslovnega združenja Les, pri Zvezi ekonomistov Sje, bil član izvršilnega odb. Ljubljanske banke združene banke Lj., član sveta Narodne banke Sje, član sveta SDK Sje itd. 1981 je bil habilitiran za predavatelja višje š. za področje ekonomike in organizacije združenega dela. V š. 1. 1981–82 je predaval na Fak. za strojništvo v Lj. (odd. Nova Gor.).

Prim.: Osebni podatki (pismo 6. okt. 1993).

B. Mar.

Marušič, Branko: Debeljak, Stanko (1942–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007950/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine