Primorski slovenski biografski leksikon

Daneu Danilo, učitelj in kult. delavec, r. 18. jul. 1901 na Kontovelu, oz. v šoli med Kontovelom in Prosekom, u. 21. mar. 1984 v Tržiču (Monfalcone). Oče Ivan, nadučitelj, mati Marija Čok, učiteljica. Osn. š. pri Sv. Ivanu v Trstu, privatno študiral snov učiteljišča in opravil zrelostni izpit na učiteljišču v Tolminu 1922. Moral je k vojakom v ofic. šolo v Chieti, maja 1923 pa so ga odpustili iz voj. službe kot »drugorodca«. V jeseni je nastopil službo v Kozani v Brdih, naslednje leto so ga premestili v Tomaževico pri Komnu, nato v Misliče, nov. 1925 je bil odpuščen iz vseh šol. v It. Odšel je v Jslo in bil 1926 nameščen na osn. š. v Gradacu v Beli krajini. Tu je našel ženo učiteljico Vido Tusulin. Prestavili so ga na Štajersko, kjer sta živela tudi njegova mlajša brata in po očetovi smrti 1935 tudi mati. V začetku vojne so Nemci D. zaprli v mrb. zapor, od koder so ga poslali v internacijo kot vojnega ujetnika v Sankt Bostel med Hamburgom in Bremenom. Ker je obvladal it. in nem., so ga postavili za tolmača. Sept. 1941 so ga poslali domov, a je moral v oficirske zapore v kasarno Diaz na Reko. Tudi tu je postal tolmač. Jan. 1942 so ga izpustili, vrnil se je v Črnomelj in postal partiz. učitelj na Talčem Vrhu. It. so ga zaprli v novomeške zapore, avg. 1942 pa inter. v taborišče Monigo pri Trevisu. Maja 1943 je ušel in se vrnil v Črnomelj, kjer se je javil na partiz. vojni komandi. Dodelili so ga vojaškemu zdravniku dr. Šoberju v belokranjski voj. bolnišnici. Po vojni je prišel v Trst, dobil je nalogo, da ustanovi v Tržiču (Monfalcone) slov. ravnateljstvo in osn. šolo. Ustanovil je petrazr. osn. šolo, toda po priključitvi Tržiča It. so šolo zaprli. – D. je postal v šol. letu 1951–52 pomočnik prof. pedagogike za didaktične vaje in nastope na Učiteljišču v Trstu (zdaj A. M. Slomška). To mesto je obdržal še naslednje šol. leto in s svojim bogatim znanjem usmerjal bodoče učitelje. Zaradi bolehnosti je stopil v pokoj in se preselil v Tržič, kjer je imel obilo prijateljev. – D. je na vseh službenih mestih vodil šol. in prosvetne pev. zbore, sodeloval pri dramskih skupinah in pri prirejanju družabnih kult. srečanj. 1945 je v Tržiču ustanovil in vodil partiz. pev. zbor, 1948 je ustanovil in vodil cerkv. pev. zbor v Mavhinjah, kjer je bil župnik Mirko Filej (gl. čl.)

Prim.: B. D., Umrl je mentor slov. učiteljev, PDk 29. mar. 1984 s sl.; IzvTrst 1951–53.

Jem.

Jevnikar, Martin: Daneu, Danilo (1901–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007930/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine