Primorski slovenski biografski leksikon

Drobež Marijan, časnikar-komentator, publicist, r. 6. jan. 1931 v Lj. Oče Ignac, krojač, mati Franja Zalar. Osn. š. v Lj.-Vič, gimn. Lj.-Šentjakob (kot izredni slušatelj), pravno fakult. na lj. U (izredno). Od 1949 časnikar najprej pri DE (do 1950), pri LdP (do 1959), pri PrimN (do 1960), od 1960 dalje pri Radio Lj. Svoje prispevke je objavljal v DE, LjP, SPor, Slovenskem vestniku (Clc), Večeru, Tov, PrimN, LD, PDk, Gosp., SlovJ, Matajurju, Soči, pa tudi v revijah Kaplje in Sreč. Po prihodu na Primorsko se je ves posvetil informiranju slov. javnosti o tej deželi. To je še posebno storil kot akreditirani dopisnik Radia Ljubljana. Kot tak se je udeleževal Srednjeevropskih kulturnih srečanj v Gor., o njih stalno poročal. Je tudi stalni honorarni sodelavec Radia Koper, dalje sodelavec v informativnih programih TV Ljubljana; za to delo je tudi absolviral tečaj za TV snemalce pri RTV Ljubljana. Sodelavec Tanjuga (od 1967). Od okt. 1977 je dopisnik komentator za F.-J. K. za lj. RTV. Bil je član uredn. odb. gor. Srečanj, član pododb. Društva novin. Slov. v Kopru. V revijo Sreč je prispeval vrsto člankov, prikazov in ocen, ki so posebej govorili o življenju na mejnem področju; imel intervjuje z vidnejšimi predstavniki oblasti v stari Gorici (župan M. Martina, nadškof Cocolin), se odlikoval pri poročanju iz porušenega Skopja in Tolminskega po potresu. Skupaj z dr. Nardinom predložil, naj bi se novogoriška bolnišnica poimenovala po dr. Francu Dergancu. Uredil je tudi vrsto priložnostnih brošur, tako: 10 let Tekstilne tovarne v Ajdovščini (Ajdovščina 1959); Deset let delavskega samoupravljanja v Elektro-Gorici (Nova Gorica 1960); ur. in napisal Edvard Rusjan – prvi pilot in žrtev jugoslovanskega letalstva (Nova Gorica 1960), ur. je še brošuro Partizanski tabor Lokve Čepovan (1960). Skupaj z Lojzetom Kantetom je napisal Kaj bo novega v komuni? Družbeni načrt občine Nova Gorica (1962). Pri Goriški turistični zvezi je sodeloval s pisanjem besedil za prospekte (npr. za Kras). Za svoje delo je prejel: red dela, 1966 (za poročanje iz potresnega Skopja); nagrado Sklada Toneta Tomšiča, 1970; listino o priznanju in plaketo občine Tolmin (za poročanje o potresu s Tolminskega), 1977. Slika: Delo RTV 1975, 27. dec; 1977, št. 103, 17.

Prim.: Delo – pril. RTV 30. IX. 1977; os. pod.

Brj.

Brecelj, Marijan: Drobež, Marijan (1931–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine