Primorski slovenski biografski leksikon

Drašček Ivan, duhovnik, kulturni delavec, r. 12. maja 1874 v Podgori, u. 13. maja 1952 v Kobjeglavi. Oče Franc, kmet, mati Katarina Perko. Študiral v Gor., ord. 4. jul. 1901 v Gor. Bil je kpl. v Cerknem (1901–04), in v Biljah (1904–06), župni upr. v Jagrščah (1906–08), kpl. v Mirnu (1908–12), provizor v Ročinju (1912–13), kurat v Štjaku (1913–25), kurat v Kobjeglavi (1925–52). D. je izrazit primer slov. duhovnika-kulturnega delavca iz prve polovice 20. stol. V prosvetno-kulturnem prizadevanju je pokazal posebno ljubezen do ljudske igre in do zborovskega petja. Višek predstavlja velika Pasijonska igra v 13 prizorih (»predstavah«), ki jo je sam priredil po raznih predlogah (rokopis je deloma ohranjen), potem ko se je sam udeležil Pasijonskih iger v Oberammergauu, o njih verjetno bral v DS 1911 in slišal za predstavo v Radovljici (1926). Z njo je mogel nastopiti samo dvakrat: 6. in 12. jun. 1927. Zaradi težav, ki jih je delala it. oblast, je moral odpovedati že najavljena nastopa v Postojni in v Idriji. Takoj po prihodu v Kobjeglavo je uprizoril Kovačevega študenta in trodejanko Lažizdravnik. Ko se je slov. pesem morala umakniti v cerkev in v zakristijo, je tja prenesel razne preproste igre in deklamacije. Za njegovo duhovniško delovanje je značilno, da se je naslonil na odrasle, zlasti še na moške. Jedro njegovih sodelavcev so bili člani moškega zbora, ki so redno vadili cerkvene in narodne pesmi. Isto velja za številne člane (preko 70) apostolstva mož in fantov, ki so se zbirali v cerkvi v nočnih urah pred prvimi petki. Vzdevek »kraški Kristus«, ki se ga je prijel zaradi vloge Kristusa, ki jo je igral v pasijonski igri, mu gre po pravici tudi zaradi celotne zasnove njegovega duhovniškega delovanja.

Prim.: FoliumGor 1901, 101; ŠematGor 1904–26; matične knjige v Podgori in v Kobjeglavi; NašČ 1927, 6, 180 s sl.; NG 1928, 157–8; semeniška knjižnica v Vipavi.

A. V.

Vetrih, Alojz: Drašček, Ivan (1874–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine