Primorski slovenski biografski leksikon

Dragonja (Dragogna) Matej, kronist, r.1674 v Šempetru pri Gor. in pt. u. 1750. Oče Valentin. Pripadal je plemeniti družini Dragonja, ki je imela v Šempetru lastno grobnico. Najbrž je bil brat Jožefa Dragonje, sprva kpl. (1708–35) in nato vikarja (žpk) v Šempetru (1735–41). Jožef D. se je namreč rodil v Šempetru 1681 in tam umrl 21. jun. 1741. Matej D. je spisal obširno kroniko gor. grofije (Cronaca Ms. della Contea di Gorizia), ki jo je v rkp. hranil v svojem arhivu grof Jožef Coronini. Kronika je obsegala dobo 1663–1722 in je bila izčrpna (datumi, dogodki, imena). Prošt Codelli je zaradi različnosti pisave in sloga domneval, da sta pri spisovanju Mateju pomagala oče Valentin in sin Jožef, a še bolj je verjetno, da mu je pomagal (brat) Jožef, ki je kar 33 let pastiroval v rodnem Šempetru. Popis tolminskega punta iz leta 1713, ki ga je objavil gor. koledar »Lunari di Gurizza« za leto 1858 (slovenski prevod v tedniku Domovina 1867), je povzet po Dragonjevi kroniki.

Prim.: Codelli, Scrittori (izd. 1793), 89; Manzano, Cenni, 78; Kociančič, Parochia S. Petri prope Goritiam, FoliumGor 1878, 169; Cossar, Storia, 131, 158, 170, 192, 196; Zbornik »Veliki tolminski punt leta 1713«, Tolmin 1973, 15.

R. K.

Klinec, Rudolf: Dragonja, Matej (1674–1750). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007750/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine