Primorski slovenski biografski leksikon

Dolhar Rafko, zdravnik, politični delavec, publicist in pisatelj, rojen 3. avgusta 1933 v Trbižu. Oče Alojz, zdravnik (gl. čl.), mati Ida Ehrlich iz znane družine v Žabnicah. Osnovno šolo obiskoval v Trbižu, slovensko gimnazijo in znanstveni licej v Trstu, kjer je maturiral 1952. Medicino je končal na padovanski U 1963 in tu tudi specializacijo v medicini dela 1965 ter v športni medicini 1971. Od 1968 je prof. anatomije človeka na naravoslovni fakulteti na U v Trstu. Vsa leta je v vodstvu slov. polit. stranke v Italiji SSk in sicer kot pokrajinski tajnik SSk za Trst, od maja 1975 član deželnega tajništva SSk; preds. študijskega krožka za soc.-polit. vprašanja »V. Šček« v Trstu. 17. nov. 1966 je bil izvoljen na listi SSk v tržaški občinski svet, kjer je bil od 28. marca 1970 do 2. marca 1974 odbornik za socialno skrbstvo in od 2. marca 1974 do 20. marca 1976 odbornik za zdravstvo. V okviru predavateljskega in publicističnega dela je treba omeniti pet ciklov predavanj na RAITrstA: Izleti po gorah (1958), Iz planinskega dnevnika (1959), Bližnja in daljna smučišča (1960), Alpske poti in smeri (1970) ter Človek in cesta (1962). Napisal je 15 znanstvenih razprav, ki jih je objavil v revijah: Športno-medicinske objave (Lj), Ouaderni di anatomia pratica (Rim), Medicina sociale (Milan), Minerva medica giuliana (Trst). Med njimi: Considerazioni sul peso e la statura di un gruppo di 500 bambini triestini, 1965; Consider. sulla planimetria indiretta nella prevenzione di incidenti stradali, v Medicina sociale 1966; Prime esperienze di linfografia con mezzo di contrasto liposolubile nel cadavere, 1968; Contributo anatomo-radiologico allo studio della morfologia del cul di sacco durale, 1968 (soavtorja F. Cioffi in A. Forrabosco); L'accrescimento ponderale del ratto timectomizzato in età adulta, 1969 (soavtor. A. Forabosco); Ricerche di antropometria durante l'accrescimento I. Sulla capacità vitale teorica in bambini in età scolastica, 1968 (soavtor G. Bergamini); Ricerche sulla linfografia, I, Modificazioni stnit–turali linfoghiandolari in corso di linfografia,, 1968 (soavtorja G. Bergamini in A. Scagnol); Considerazioni clinico-statistiche sul trattamento delle broncopatie croniche enfisemigene, 1966 (soavtorja L. Ercolessi in E. Zucca). D. je sodeloval pri sestavi Vodnika po planinski poti SPD Trst (1975) ter v celoti napisal prvo poglavje Pot dr. Alojza Dolharja. V ZstV je 1977 objavil feljton V kraškem sanatoriju. D. je napisal tri knjige: Pot v planine, Trst 1965 (samozaložba); Človek in cesta, Trst 1971 (Zal. ZTT); Pot iz planin, Trst 1974 (Zal. Mladika). V PV je objavil članke poljudne vsebine: Bivak pod Montažem in V viševem severozahodnem žlebu (1962), Dve poti s Koroške (1963), Dva kraška sprehoda (1966), Rekvijem za veliko iluzijo (Most 1968, 18/19, 67–70).

Prim.: PV 1966, 460; dr. V. Vovk, Knjiga o gorah in njihovih imenih; M. Jevnikar, Zamejska in zdomska literatura, M(Trst) 1969, 59; Gatterer, 1208–13; dr. D. Sedmak, Za volanom in pred avtomobilom ob izidu R. D. knjige Človek in cesta, M(Trst) 1972, 31; M. Pavčnik, Storilčeva nevarnost, Delo 10. jun. 1972; j. k. (= Jože Koren), R. D., Pot iz planin, PDk 1974, 18. dec, str. 5; T. Debeljak, Še tretja planinska knjiga, SvSl 5. febr. 1976; Vodnik po planinski poti SPD Trst, Trst 1975; večkrat v PDk, NL, KatG, Gosp, M(Trst); Aleš Lokar, Razgovor z R-om D-jem, Most 1970, 25, 1–3.

Har.

Harej, Zorko: Dolhar, Rafko (1933–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine