Primorski slovenski biografski leksikon

Dietz Zoran (Zorislav), zdravnik, r. 14. jun. 1901 v Šturjah (Ajdovščina). Oče Janez, uslužbenec v ajd. tekstilni tovarni, mati Zofija Bratina. 6 razr. lj. š. v Šturjah (1907–13), gimn. 1913–15 (1–2 razr.) v Gor., v Celju (3. razr.), v Novem mestu (4.–8. razr.), tu matura 1921. Medicino študiral v Padovi 1921–30. Do okt. 1934 imel zasebno zdravniško prakso v Gor. (via Arcivescovado), nato služboval v bolnišnici, kasneje (do febr. 1943) zdravnik mestne občine. Premeščen v Vipavo po odhodu dr. Pavlice k vojakom, je potem od tu šel v partizane maja 1944, potem ko je že od začetka pošiljal tem zdravila in sanitetni material. Najprej je bil pri sanitetnem odseku IX. korpusa, nato zdravnik na severnoprimorskem okrožju v Cerknem, od tu pomagal pri evakuaciji ranjencev na Notranjsko. Skupaj s Franjo Bojc-Bidovčevo (PSBL II, 94–5) uredil v oktobru 1944 v Zakrižu pri Cerknem civilno bolnišnico, kjer so se zdravili aktivisti in civilni pacienti, vse to v tesnem sodelovanju s komando mesta Cerkno oz. Idrijskim vojnim področjem. Aprila 1945 se je z operativnimi enotami IX. korpusa premaknil v Čepovan in na Banjško planoto, odkoder je prve dni maja 1945 prišel v Kanal; tu je najprej vodil krajevno lekarno, a že 9. maja odšel v Gor. Do 15. sept. 1947 je D. delal kot zdravnik gor. okrožja. Od tu je po nekaj dni na teden odhajal v cono B v krajevne ambulante (Grgar, Ravne, Banjšice, Srednji Lokovec, Čepovan, Lokve, Trnovo, Ravnica). Od 1947 do 1952 je bil zdravnik splošne prakse v ambulanti v Solkanu, se kasneje preselil v Ajdovščino, bil tu zdravnik v krajevni ambulanti, ki je ob kasnejši reorganizaciji prišla pod upravo Zdravstvenega doma Nova Gorica. Upokojen 1976. V visokošolskih letih je bil član TIGR. Na njegovem stanovanju so se zbirali v času bazoviškega procesa. D. se je vključeval tudi v kult. in strok, delo; bil je član upravnega sveta GorM na občnem zboru sept. 1939, ko je ta predlagal izredni občni zbor. V KolGorM je objavil članka O hormonih (1938, 71–75) ter O vitaminih (1939, 73–8).

Prim.: Pire, Bibl. 37; rkp. zapisnik sej GorM 1933–41 (rkp. oddelek GK); 225 let novomeške gimnazije, Novo mesto, 1971, 437; Ciril Zupanc, Dva goriška portreta, PrimS 1977, 3, 44–6; osebni podatki.

Brj.

Brecelj, Marijan: Dietz, Zoran (1901–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine