Primorski slovenski biografski leksikon

De Micheli Antonio, ravnatelj idrijske realke, sestavljalec slov. osnovnošolskih beril, r. v Dalmaciji. Bil je prof. obrtne š. v Trstu, ko pa je ravnatelj idrijske realke B. Baebler (PSBL I, 28) bil prisiljen emigrirati v Jslo., je D. M. prišel na njegovo mesto (za začasnega ravnatelja imenovan 27. apr. 1919), čeprav je istočasno gledal za kakim drugim mestom v jsl. Dalmaciji. V času njegovega ravnateljevanja je bila na realki popolna anarhija. Svojo nesposobnost je skušal prekriti z navdušenim italijanstvom, ki se ga je čez noč navzel, zakaj prej je bil vnet avstrijakant. D. M. se je posluževal tudi ovadb slov. učnih moči na zavodu (posledica npr. disciplinski postopek z dr. Lavom Čermeljem, PSBL III, 225–9). Čeprav je bil D. M. popolnoma nesposoben za kakršno koli resno pedagoško delo na slov. učnem zavodu, si je npr. dovolil sestaviti in 1920 izdati 6 osnovnošolskih čitank, in sicer: Drugo berilo za obče ljudske šole (2 natisa); Tretje berilo za štiri- in več razredne obče ljudske šole; Četrto berilo za štiri- in večrazredne obče ljudske šole; Peto berilo za obče ljudske šole; Šesto berilo za VI., VII. in VIII. razred obče ljudske šole. Vsebinsko so berila pravzaprav nekakšen plagiat, saj je D. M. vanje prenesel do 4/5 sestavkov iz prejšnjih slov. beril in to brez slehernega treznega premisleka in pedagoškega, posebej še jezikovnega kriterija, vsakemu je dodal po nekaj besedil, ki govore o it. državi in italijanstvu. Berila so povrhu prepolna tiskarskih in drugih stvarnih napak, ki so bile vzrok, da jih je it. šolska oblast sama čez čas umaknila iz prometa, saj jim je spočetka it. ministrstvo za pouk izdalo le začasno dovoljenje. Tudi Zveza slovanskih učiteljskih društev Julijske krajine je na javnem zborovanju 1920 sprejela protestni sklep proti vpeljavi teh beril v slov. osn. š. S svojim posegom je D. M. vnesel zmedo in povzročil napake v Izvestjih idrijske realke.

Prim.: Fr. Ločniškar, D. M.-jeva »Berila za ljudske šole«, UL 1920, št. 2, 4 in 5; Ferdo Kleinmayr, Naša šolska književnost, v Luč II, 93, 95; Arko 228; Lado Božič, Naš idrijski kot, Lj. 1936, 72–3; Relazione sui testi scolastici in uso nelle nuove provincie, Roma 1924; Elio Apih, Italia, 150; Drago Pahor, Pregled razvoja osnovnega šolstva na zahodnem robu slovenskega ozemlja, v Osnovna šola na Slovenskem, Lj. 1970, 323; Koleričeva str. 14; L. Božič, Prva svetovna vojna, it. okupacija in ukinitev prve realke, IdrR 1972, 1/2, 1–29 pass.

Brj.

Brecelj, Marijan: De Micheli, Antonio (1881–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007310/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine