Primorski slovenski biografski leksikon

Del Neri Clemente Costantino, slikar in restavrator, r. 7. jul. 1865 v Gor. in tu u. 2. jan. 1943. Oče Giuseppe, slikar, mati Maria Braidot. Razen krajših presledkov živel v Gorici 889 Piazza Duomo; 1897 Via Tre Re, 3; 1921 Viale XXIV Maggio, 3). Osnove slikarstva dobil pri očetu, nato obiskoval razne tečaje v Benetkah in Rimu, v glavnem pa ostal samouk. Od 1915 do 1918 je deloval na Dunaju (tja se je že nekaj časa prej preselila njegova družina), kamor je bil konfiniran. Po prvi svetovni vojni se je vrnil v Gor. in nekaj časa poučeval na slikarski šoli (Scuola di perfezionamento per pittori decoratori, ki jo je organiziral Istituto per il provvedimento delle inidustrie e dell'artigianato). 1926 je postal član škof. komisije za nabožno umetnost (in glasbo). Največ svojih moči je posvetil nabožni umetnosti. Poslikal je približno 100 cerkva na Primorskem (nekatere uničene ali poškodovane med vojnama) in Furlaniji (npr. Versa). Izdelal je veliko število tabelnih slik, ki so raztresene po cerkvah in privatnih hišah na Primorskem, pa tudi v Lombardiji in Piemontu (delal je namreč za red Usmiljenih bratov, ki so slike nato pošiljali v svoje hiše po Italiji). Poskusil se je tudi v portretu, npr. Portret starca, Mož s knjigo (last slik. hčere Marije Del Neri). Poslikal je več procesijskih bander. Deloval je tudi kot restavrator (restavriral npr. tabelne slike grofov Lantieri in Windischgrätz, olt. sl. Brezmadežne v istoimenski c. v Gor. 1929, sl. sv. Ane v podružni c. sv. Ane v Kanalu, freske v prezbiteriju žpk c. v Črničah 1939). Njegova dela se hranijo v Gor. v zasebni lasti in v cerkvah (npr. c. sv. Ignacija, kapucinska c., c. sv. Justa, samostanska kapela Notre Dame), v okolici (Kostanjevica; Štmaver; Sveta gora, prizori iz življenja Urške Ferligojeve; Štandrež, freske 4 evangelisti na oboku prezbiterija –uničene, olt. sl. sv. Andreja 1924, v stranskih kapelah dve sl. s prizori iz življenja Urške Ferligojeve 1925; Solkan, olt. sl. sv. Štefana 192(6?), d. str. olt. Krst v Jordanu 1927, 1. str. olt. sv. Ana 1927, v zakristiji Duše v vicah 1924, v župnišču Marija z Jezuščkom 1924, tri slike malega formata Vera, Upanje, Ljubezen na pločevini, Sv. Rok 1924 iz nekdanje c. sv. Roka; Ločnik, Kristus v grobu 1927; Martinišče, olt. sl. sv. Martina 1928; Miren, olt. sl. sv. Jurija 1929; Podgora, olt. sl. sv. Justa 1934; Sovodnje, Sv. Peter in Pavel 1934, Sv. Frančišek 1934, Sv. Alojzij 1934, Jezus z otročiči 1934, Sv. Mohor in Fortunat 1934, Jezus dobri pastir 1934, Križev pot na marmornih ploščah 1935) in drugod (Medana, freske in olt. sl.; Goče; Trnje na Pivki; Dornberk, olt. sl. sv. Danijela; Veliki dol pri Komnu, olt. sl. sv. Jakoba; Lig nad Kanalom, olt. sl. Vnebohoda 1898; Vipavski Križ, freske v prezb. in ladji 1903 freske v 1. str. kapeli 1904; Zalošče, freske 1912 Brestovica, oltarna slika sv. Lovrenca 1929; Bilje, križev pot 1929; Ajdovščina, župnijska c sv. Janeza Krstnika, stropna freska nad korom, ostali delno rest., v zakristiji, Sv. Mala Terezij 1932, Sv. Ana 1936, božji grob – uničen; Velik Zabije freske 1940 (op. ur.: 1889; restavriral 1940 (prim. podatek na stropni freski sv. Florijana) ); Podbrdo 1942). Zgledoval se je po ital. renesančnih mojstrih. S svojim slikarstvom pa ni presegel povprečja.

Prim.: Ustni viri (Maria Del Neri, slik. hči, Gorica); LibBapt. gor. stolnice; podatki v NadškAGor.; LKU, Maribor 1914, 63–65; L'idea del popolo 1931, 13. sept.; 1943, 17. jan.; Cossar, Storia 19, 99, 123, 134, 306, 326, 361, 373, 438, 483; I. Valdemarin, Chiesa dell'Immacolata di Gorizia nella storia e nel culto, Gor. 1955, 17; I. Kenda, Podoba Matere božje na Sveti gori pri Gorici, Gor. 1956, 10; G. Marchetti, II Friuli, uomini e tempi, Udine 1959, 752; Tominc (katalog), Lj. 1967, 179; Leopoldo Perco, pittore e restauratore, Gor. 1972, 83; ZUZ, N. v. XI–XII, 1976, 125.

V-č

Koršič, Verena: Del Neri, Clemente Costantino (1865–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine