Primorski slovenski biografski leksikon

Černic Karlo, šolnik, polit. delavec, ur., r. 27. apr. 1946 v Doberdobu. Oče Karlo, kovinar, mati Cecilija Lavrenčič. Osn. š. obiskoval v Doberdobu (1952–57), niž. sred. š. v Gor. (1957–60), maturiral na klas. lic. v Gor. 1967. Nato se je vpisal na Filozofsko fakulteto trž. U, kjer je diplomiral 1974. Od 1973 je v službi na slov. višjih sred. š. v Gor., kjer poučuje filozofijo in zgodovino kot redni profesor na klas. lic. od 1976. Še kot študent v Trstu je bil med ustanovitelji gibanja Matija Gubec in istoimenskega časopisa (1971). Med 1973 in 1974 je bil občasni sodelavec ciklostiliranega časopisa Rosso v Tržiču in 1980 Punto rosso v Gor. Bil je tudi med ustanovitelji knjižne zadruge Incontro-Srečanje v Gor., njen prvi preds. (1974–76) in njen odb. do dolgotrajnega razpusta v začetku 80-ih let. Med 1976–77 je sodeloval pri Dež. inštitutu za zgod. osvobodilnega gibanja v Trstu ob zbiranju dokumentacije za knjigo Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 1945–1975, ki je izšla 1977 in za katero je prispeval skupaj s S. Kuclerjem Gorizia 1945–54: genesi e sviluppo del »Blocco Nazionale« in Note sull'associazionismo »nazionale« a Gorizia ter s S. Benvenuttijem Calendario delle »violenze« nazionaliste e neofasciste. Ko je začel poučevati, je ostal član pokraj. vodstva š. sindikata CGL-scuola, nato odb. SSŠ in referent za šolstvo pri SKGZ-Gor. Bil je prvi preds. Posvetovalne komisije za vprašanja slov. manjšine pri Javnem večnamenskem središču (JVKS-CCPP) v Ronkah (1979–85), ki si je prizadevala za odprtje slov. vrtca in osn. š. v Ronkah. Na listi OE (Obč. enotnosti, ki je združevala pripadnike levičarskih strank) je bil 1980, 1985 in 1990 izvoljen v obč. svet, tu je od 1979 odb. za šolstvo, kult. in ekologijo. Na dež. volitvah 1988 je kandidiral za Proletarsko demokracijo (DP). Od 1980 je preds. Komisije obč. knjižnice, 1980–85 odb. Kraške skupnosti, 1975–81 tajnik KD Jezero, nato odb., ur. in sodelavec društvenega biltena Naš Kras. Občasno objavlja v reviji JVKS-a Ji Territorio: o zgod. Slov. skupaj s P. Stranjem (PSBL III, 469), o doberdobskem pustu, o do Slov. odprtih it. ustanovah in organizacijah. Ob priliki srečanja v Doberdobu je 1982 uredil dvojezično antologijo slov., it. in furlanskih pesnikov in pisateljev Svet brez sovraštva – Mondo senza odio, 1991 je uredil za doberdobsko sekc. prostovoljnih krvodajalcev spominsko publikacijo Dvajsetletnica ustanovitve – Ventennale di fondazione, 1989 je bil med ustanovitelji revije Isonzo – Soča, giornale di frontiera – časopis na meji in od tedaj je njegov ur. in redni sodelavec. Od 1992 je preds. Združenja dijaški dom S. Gregorčič v Gor.

Prim.: Osebni podatki; IzvGor od 1955 dalje; časopisni viri.

Vh

Vetrih, Jožko: Černic, Karlo (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine