Primorski slovenski biografski leksikon

Čehovin Stane, šolnik, javni delavec, r. 11. mar. 1935 v Trstu, živi v Lj. Oče Anton, kmet, mati Frančiška Ferfila, gospodinja. Osn. š. v Senožečah, gimn. v Postojni (matura 1957). Na lj. U je diplomiral 1963 (prof. slov. in hrv. -srb. jezika s književnostjo). Med študijem je delal v Zvezi študentov lj. U, v letih 1959–61 je bil glav. in odg. ur. študentovskega glasila Tribuna. Po šolanju se je zaposlil v Sežani, kjer je poučeval na osn. š., delal v občin. upravi, bil preds. občin. odb. SZDL in nato med 1969–72 preds. Skupščine občine Sežana. V času vodenja sežanske občine si je prizadeval za razvoj šolstva, za povezovanje manjših gospodarskih podjetij v sposobnejše nosilce razvoja in za kadrovsko okrepitev vseh javnih služb. Dec. 1972 je moral odstopiti kot sežanski župan (kadrovska čistka Franceta Popita), zaposlil se je nato kot prof. slov. jezika in kot ravn. gimn. v Novi Gor. (1973–83). Od tu je prešel na mesto ravn. GorKnj (1983–87). V času njegovega ravnateljevanja je knjižnica dobila nekaj novih poslovnih prostorov. Sept. 1987 ga je skupščina SRS imenovala za pomočnika ministra za šolstvo in šport. To nalogo je opravljal štiri leta, od 1991 je bil svetovalec vlade repub. Sje. 1988 je postal preds. strok. sveta slov. države za knjižničarstvo. Bil je član ur. odb. revij Knjižnica in PrimSreč. V teh revijah je objavil več razprav in člankov o šolstvu, knjižničarstvu in književnosti. Članke je objavljal tudi v Tribuni, PrimN, Delu (Lj.) in drugod.

Prim.: Osebni podatki (pismo 4. jun. 1993).

B. Mar.

Marušič, Branko: Čehovin, Stane (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine