Primorski slovenski biografski leksikon

Čehovin Lučka, knjižničarka, r. 5. jan. 1940 na Barki v Brkinih kot hči Karoline Nedoh in Jožeta Počkata, ki je padel kot partizan 1943. Osn. š. je obiskovala v roj. vasi, štiriletno niž. gimn. v Tomaju. Šolanje je nadaljevala na Sred. vzgojiteljski šoli v Lj., po zaključku te šole pa je študirala slov. in srbohrv. na VPŠ v Lj. 1965 se je zaposlila v Kosovelovi knjižnici v Sežani in od takrat naprej je tudi ravn. te ustanove. Pod njenim vodstvom se je knjižnica strok. uredila, posodobila, kadrovsko okrepila, in kar je najvažnejše, z novimi oblikami dela, kult. večeri, posebno vzgojo mladih bralcev, stiki s pomembnimi kult. osebnostmi po vsej Sji, s celodnevno odprtostjo je postala knjižnica pomembno kult. središče občine. Č. se je s takšnim delom uvrstila med najboljše knjižničarje na Slov. in za svoje delo prejela tudi najvišje priznanje v stroki, Čopovo diplomo. O svojih pogledih in dejavnosti svoje knjižnice je vsa leta sproti pisala prispevke predvsem v primor. glasila. – Kot dolgoletna osebna prijateljica slikarja Avg. Černigoja ima največjo zaslugo za ustanovitev njegove galerije v Lipici, za katero še vedno skrbi. Zanimiv je njen prispevek, ki ga je o Černigoju objavila takoj po umetnikovi smrti v PrimSreč 1986. Ker je vsa leta službovanja v Sežani prijateljevala tudi z družino Kosovel, je tudi o Kosovelovih objavila dva pomembna prispevka, prav tako v PrimSreč 1987 in 1991. Delo Č-ove bi lahko označili kot vsestransko na kult. področju in velikega pomena za občino Sežana. Ob vsem tem pa je ves čas vzdrževala prijateljske stike in vezi še posebej s kult. delavci in ustvarjalci onstran meje in v okviru knjižnice dajala posebno pozornost predstavitvam njihovega dela.

Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila o delu.

M. Pah.

Pahor, Minka: Čehovin, Lučka (1940–2019). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006780/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine