Primorski slovenski biografski leksikon

Čopič Henrik, elektrostrojni inženir, univerzitetni profesor, r. 9. jul. 1898 v Pulju (Pula), u. 8. febr. 1956. V Pulju je obiskoval osn. š. in realko, matur. v Lj. 1916. Na tehn. visoki šoli v Lj. študiral do opravljenega prvega državnega izpita, nato študij nadaljeval v Brnu. Diplomiral 1923 za elektrostrojnega inženirja. Od 1923–1925 bil v Lj. na U asistent prof. Milana Vidmarja, zgradil in opremil elektrostrojni laboratorij, istočasno pa predaval na raznih oddelkih strojne fakultete. Bil je tudi konstruktor in vodja montaže v tovarni Transformator v Lj. in bil obratovodja Elektriške zadruge. Leta 1928 je šel v Dugo Reso pri Karlovcu za obratnega inženirja, od 1935 je bil obratovodja v tekstilni tovarni Hutter v Mariboru. Ko so Jslo zasedli Nemci, so ga izgnali v Srbijo, od tu se je vrnil in se preživljal s predavanji na srednji š. in tehniški fak., dokler ga niso Italijani internirali v Gonars. Po sept. 1943 se je vrnil v Lj. in postal projektant kalorične centrale v papirnici Vevče. Avg. 1945 je bil poklican v ministrstvo industrije in rudarstva Sje, 1947 postal pomočnik ministra. 1949 postal redni prof. na oddelku za elektrotehniko na tehniški fakulteti, saj je tu predaval od 1945. Po preosnovanju tehniške fakultete v Tehniško visoko šolo je postal prorektor, leta 1953 ob združitvi tehniške visoke š. z U pa dekan tehniške fakultete. Od 1949 do 1951 je bil glavni elektroenergetski inšpektor LRS (iz te zadolženosti se je rodila njegova knjižica Problematika elektroenergijskega gospodarstva Slovenije, ki je izšla v dveh natisih 1949), predsednik revizijske komisije za projekte elektroenergetskih naprav, preds. komisije za strokovne izpite ter član strokovnega sveta pri j si ladijskem registru, bil je še član komisije za vodno gospodarstvo SRS, član uprave Zveze jsl društev inženirjev in tehnikov.

Prim.: Kojeko 1, 115–6; ULjBB I, 358.

Brj.

Brecelj, Marijan: Čopič, Henrik (1898–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006640/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine