Primorski slovenski biografski leksikon

Černigoj Evgen Adolf Danilo, inženir elektrotehnike, vakuumist, r. 24. sept. 1908 na Cesti (Vipavski Križ). Oče Karel, urar, mati Marija Berbuč. Kot zdomec je v težkih razmerah študiral v Lj., kjer je diplomiral za inženirja elektrotehnike. Zaradi gospodarske krize ni mogel dobiti dela in se je zaposlil šele leta 1938 kot asistent v Laboratoriju za preiskavo materiala na Tehniški lakulteti v Lj. Zaradi svoje aktivnosti proti okupatorju, je bil 1942 aretiran. Po vojni je izvrševal razne naloge gospodarsko-upravnega značaja. Tako je bil med drugim tudi svetnik pri jsl. trgovinskem atašeju v Milanu, še prej je bil član jsl. reparacijske komisije. V tem času je le za kratek čas delal pri Inštitutu za elektrozveze v laboratoriju za razvoj elektronskih sestavnih elementov. Kasneje (1953) je prevzel mesto direktorja komaj nastajajočega Vakuumskega laboratorija pri fakulteti za elektrotehniko in tu ostal do upokojitve (1971). Pod njegovim vodstvom je laboratorij postal močan raziskovalno-razvojni center, v katerem ima slov. in jsl. vakuumska tehnika svojo trdno znanstveno oporo, istočasno pa si je IEVT ustvaril sloves tudi v inozemskih krogih. Sodeloval je na vakuumskih kongresih. Na 6. takem kongresu so mu za njegovo organizacijsko delo na tem področju posvetili 13. zbornik – bilten kongresa.

Prim.: Krstne matice; Kojeko 2, 167; Jugoslovenski komite za vakuumsko tehniko. Bilten 13, Lj. 1975, str. [III] s sl.

Brj.

Brecelj, Marijan: Černigoj, Evgen Adolf Danilo (1908–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (4. marec 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine