Primorski slovenski biografski leksikon

Čekuta Vilko (Viljem), arhitekt, r. v Trstu 17. sept. 1915; oče Peter, stražnik, mati Alojzija Markuža, kuharica. Osn. š. je obiskoval v Mrbu (1922–26), srednjo v Mrbu (1926–34), arhitekturo v Lj. (1934–38), inženirstvo v Trstu (1946–48). Ponovil je maturo na slov. znanstvenem liceju v Trstu (1946). Služboval je kot tehnični uradnik na tehničnem oddelku lj. mestnega magistrata (1939–45); nato poučeval v nadškofijski gimn. v malem semen. v Gor. ter na strokovni š. v Trstu (1945–47); potem je bil vodja zasebne kamnoseške delavnice v Nabrežini (1947–55); medtem (1952–55) je sodeloval pri dramatskem oddelku RAITrstA. Po izselitvi v Kanado je vodil oddelek Principal Investment Oksobena Turoka v Torontu (1955–62); od 1962 je arhitekt projektant gradbenega ministrstva v Torontu. Pred vojno je sodeloval kot ugankar v celjski M in Mnt, po vojni je bil urednik ugank clc ViD. V Gor. je bil umetnostni vodja in inscenator mladinskega gledališča; enako delo opravlja sedaj pri slov. gledališču v Torontu. V Trstu je izdal Čitanko za slovenske nižje srednje in strokovne šole (1947). Poglavitno njegovo zanimanje velja arhitekturnim objektom, kot so kapelice, nagrobniki, božji grob itd. Na Primorskem so bili po njegovih osnutkih napravljeni naslednji objekti: v Gor. trije nagrobniki, na Kostanjevici pri Gor. božji grob, v Podgori kapelica; na Tržaškem pa: na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu dva nagrobnika, v Bazovici krstilnica, na Pesku c., v Piščancih kapelica, v Sv. Križu oltar, v Mavhinjah dva nagrobnika in kapelica, v Štivanu križ na pokopališču. Po njegovih načrtih so bile zgrajene tudi nekatere stanovanjske hiše na Opčinah in v Sesljanu. Nekaj stvari je napravil tudi v Sloveniji, npr. v Mrbu nagrobnik staršem ter pri Sv. Joštu nad Vrhniko načrt za povečanje pokopališča in dve stanovanjski hiši. Svoje ustvarjalno delo nadaljuje v Kanadi in ZDA, v Torontu, Clevelandu, San Franciscu, Lemontu itd. Med vojno je narisal platnice za KolMD, opremil je KolGMD za 1947 (platnice in zaglavja za mesece), v Kanadi pa za koledar Ave Maria. 1975 je v Torontu izdal v bibliofilski opremi knjigo Prgišče (300 izv.), ki vsebuje slike okoli 80 izbranih zasnov in izvršenih del od 1938 do 1975, spremljajo jih osebne umetniške izpovedi. Opremil je več knjig in glasbenih edicij.

Prim.: Vprašalna pola; Prgišče, Toronto 1975;–sb–, Knjiga V.-a Č.-a, KatG 1976, 22. jun.; M(Trst)1976, 7, 108; Koleričeva.

K-n

Kacin, Anton: Čekuta, Vilko (1915–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (4. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine