Primorski slovenski biografski leksikon

Čehovin Dušan, ekonomist, politik, r. 20. maja 1923 v Gornji Branici. Diplomiral na ekon. fakul. Vključil v NOB 1. 1943. Od 1963 pomočnik zveznega sekretarja za splošne gospodarske zadeve, 1965–68 za industrijo in trgovino, 1968–70 za gospodarstvo, do 1972 sekretar zveznega izvršnega sveta za spremljanje gospodarskih gibanj, do 1974 sekretar v IS skupščine Slov., zdaj član delegacije skupščine SR Slov. v zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ, član zakonodajno-pravne komisije tega zbora in član odbora (v tem zboru) za trg in cene. Objavlja članke o gospodarskih problemih v Delu (Prizadevanje za stabilizacijo, 1971, 20–3); v Ekonomski reviji (H gospodarskemu gibanju v letu 1964, 1965, št. 1, 1–6) in v Gospodarskem vestniku (Razvoj industrije plastičnih mas v svetu, 1961, 13, 12, št. 97; Problemi kmetijske politike in Skupni evropski trg, 1962, 6, 1, št. 2; Nekateri aktualni problemi gospodarstva, 1964, 31, 7, št. 60).

Prim.: Delo 1972 (19-2), št. 47, 15–16 (intervju); NRazgl 1975 (8-8), št. 15 (566) intervju s sl.; Kojeko 2, 164.

Vh

Vetrih, Jožko: Čehovin, Dušan (1923–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006200/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine