Primorski slovenski biografski leksikon

Corsi Hadrijan, gospodarstvenik, politični delavec, r. 13. maja 1940 na Humu pri Kojskem, živi z družino v Števerjanu. Oče Ivan, kmet, mati Pavla Peršolja, gospodinja. Osn. š. v Števerjanu, kamor se je Koršičeva družina 1946 vrnila na stari očetov dom, slov. nižjo sred. š. in učiteljišče v Gor. z maturo 1960. Ugotovitev, da si ne more pričakovati skorajšnje zaposlitve v učitelj. poklicu, je C. vodila v trgovsko dejavnost. 1962 je pričel kot trg. potnik z artikli za avtomob. in kmetij. mehanizacijo. 1969 je postal delničar pri trg. firmi SOFIM v Vidmu, ki posluje z gradbeno in kmetij. mehanizacijo. Obenem je glavni delničar trg. podjetja »SRL Adriano Corsi«, ki ima uradni sedež v Števerjanu in je usmerjeno v poslovanje s tujino, vedno na področju gradbene in kmetij. mehanizacije. Z ožjo trgov. dejavnostjo združuje C. tudi širšo družbeno-gospodarsko. Tako je član Gor. pokrajin. trgov. združenja (ASCOM); v letih 1983–89 je bil njen podpreds. – 1977 je bil C. med pobudniki za ustanovitev Slov. gospodar. združenja na Gor.; pri tem društvu je od začetka član odbora in podpreds. C. je soustanovitelj Gor. pokrajin. odseka Mešane it.–jsl. trgovske zbornice, včlanjene v vsedrž. Zbornico ITAL-JUG. V le-tej je bil C. podpreds. it. odseka (1985–92). – 1992 je bil C. med ustanovitelji nove It. -slov. in It. -hrv. mešane trg. zbornice. Pri slednji je C. preds. njenega it. odseka. Od 1986 je C. član uprav. odb. Gor. pokraj. trg. zbornice ter od 1993 tudi njen podpreds. Obenem je tudi član upr. odbora Gor. sklada za razvoj (Fondo Gorizia) in prav tako od 1993 tudi član odbora ustanove IN-FURMEST (Informacij. centra za usluge državam vzh. Evrope). – Zelo razvejano je tudi C. polit. delovanje. Začetni duhovnokult. navdih za to dejavnost je C. črpal pri župnij, mladin. krožku in pri Slov. katol. prosv. društvu F. B. Sedej. 1960 je bil med ustanovitelji Števerjansk. društva neposrednih obdelovalcev zemlje. Kaj kmalu je pristopil k Števerj. kmečko-delavski zvezi, krajevni veji tedanje Slov. demokratske zveze in nato Slov. skupnosti. 1965 je bil prvič izvoljen na listi kmečko-delavske zveze v števerj. občin. svet, katerega je še vedno član. V letih 1965–70 je bil ožji obč. odbornik. 1975 je bil poklican v odbor »Briške gorske skupnosti«. V tej dež. ustanovi, ki ima na skrbi soc. in ozemelj, zaščito goratih predelov na briško-krminskem območju, je C. od 1980 preds.; v času 1975–80 pa je bil njen podpreds. Član je tudi Dež. odbora za gorske skupnosti in gorske občine v dež. F-JK (UNCEM). Od 1991 je C. pokraj. tajnik za Gor. stranke Slov. skupnosti. – Zaradi osebnega in poslovnega ugleda je bil 1976 poklican v Upravni svet gor. nadškofije in 1989 tudi v upravni svet Nadškofij. družbe za ohranjevanje oglejske bazilike.

Prim: Osebni podatki; Naš Tednik, Celovec 13. okt. 1987; Gospodarstvo, Trst 11. nov. 1988; PDk 6. maja 1989; KatG 12. dec. 1991.

Smč

Simčič, Oskar: Corsi, Hadrijan (1940–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006030/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine