Primorski slovenski biografski leksikon

Calligaro Renzo, duhovnik, versko-narodni buditelj, r. 14. jun. 1944 v kraju Madonna di Buia. Oče Ernesto, zidar, mati Ferminia Minisini, kmetica. Osn. š. v r. vasi, malo semen. v Vidmu, matura na klas. liceju »Stellini« v Vidmu, 1962. Bgsl. v Vidmu, ko se je prvič, na predavanjih msgr. Simčiča (PSBL III, 353, 354), približal slov. Posvečen v r. vasi 30. avg. 1969, kjer je naslednjega dne imel n. mašo. Kpl v Kostnici (Tempio Ossario) v Vidmu od sept. 1969 do sept. 1970, od okt. t. l. do okt. 1973 kpl v Basaldelli, od 1973 dalje žpk v Bardu in Zavarhu v Terski dolini. Ob prihodu v faro se je zavedel kult. in jezik. drugačnosti in iskal možnih oblik vraščanja vere v tamkajšnjo kult. stvarnost. Vpisal se je na Jezik. fak. U v Vidmu, doktoriral 1978 z nalogo Ivan Ilich e la descolarizzazione in alcuni autori dell'area anglosassone. Še vedno je vpisan na psihol. U v Padovi. Po potresu 1976 se je močno angažiral, da bi se oživila kult., verska in jezikovna zavest prebivalstva. Zato je postopoma uvedel rabo terskega slov. narečja v liturg. nedelj in praznikov. V narečju berejo prevod enega berila, opravijo molitev po obhajilu, pred kakim letom ustanovljeni p. zbor pa ob drugih zapoje tudi nekaj narečnih ali slov. pesmi. Nekatere, v čast Sv. trojice, Matere božje in velikonočno, je nalašč za zbor napisal Viljem Černo (PSBL I, 236), uglasbil pa Oreste Rosso. Da bi bolje obvladal slov. je 1988, 1989 in 1991 obiskoval poletne tečaje slov. jezika in kulture v Lj. Ob raznih pobudah tesno sodeluje s Centrom za kulturne raziskave iz Barda. Zelo se je zavzel za obnovo ž. c. in župnišča v Bardu, saj sta bila razrušena po potresu. 1987 je bil dograjen zvonik, nova c. sv. Jurija, ki stoji na temeljih stare, je bila zgrajena od 1989–91, ko je bila 6. jul. slovesna posvetitev. Ob tej priložnosti so v c. okrili spominsko ploščo v lat. in narečju Terskih dolin o opravljenem delu. Zavzema se, da bi tudi Zavarh dobil svojo c. Pred skoraj 10 leti dal pobudo za medžup. cikl. list v narečju Med nami, ki objavlja članke tudi v it. Od 1986 sodeluje pri listu Novi Matajur. V prilogi Od Tera do Prosnida je objavil več zanimivih člankov, med temi: 30. okt. 1986, Patria, Nazione, Stato: per favore non giochiamo sull'equivoco; 6. avg. 1987, Čje bosta daržali tardo, čje ta obriesti vašo življenje; 22. okt. 1987, Un filo di luce che dà la forza di vivere; 25. feb. 1988, Per amore di Sion non tacerò finché non spunti come l'aurora la Sua Giustizia; 12. maja 1988, Elogio di un vandalo, Scritte bilingui nella Val Torre; 12. feb. 1989, La minoranza slovena nel Tarcentino, Se avessi coraggio urlerei al vento; 8. mar. 1990, Partire dal passato per capire chi siamo; 20. dec. 1990, È tempo di organizzare la speranza anche con la lingua e la cultura, Per un mondo nuovo; v posebni pril. ob posvetitvi c. v Bardu, Il nido sulle nostre case – Njezdo nad našimi hišami. 4. jul. 1991 je C. objavil Appunti di storia della nostra chiesa in Cultura e lingua slovena e lo statuto comunale a Lusevera – Jamamoto scrive; 14. okt. 1993, Buog vam lone! Don Arturo Blasutto do Monteaperta il 23. ottobre compie 80 anni, ob navedenih pa še druge članke in poročila.

Prim.: Osebni podatki; podatki prof. V. Černa; Arhiv Novega Matajurja.

M. Tavčar

Tavčar, Marko: Calligaro, Renzo (1944–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine