Primorski slovenski biografski leksikon

Cucek (Suzzi) Franc, šolnik in javni delavec, r. 9. sept. 1910 v Gornji Košani na Krasu, u. 28. maja 1961 v Trstu. Oče Jakob, kmet, mati Marija Šprohar iz Cepnega. Dovršil je klas. gimn. v škofijskem semen. v Kopru (1929), učiteljišče v Vidmu (1933) in dosegel doktorat iz tujih jezikov in literatur na U v Turinu (1944). Od 1934 do 1945 je poučeval na it. osn. šolah v trž. pokrajini (od 1938 stalni učitelj), po vojni je bil pov. prof. angleščine na trg. tehn. zavodu Žiga Zois (1945–58), na it. doposcuola Padovan (1948–49), na sr. š. I. Cankar (1949–50), nato se je vrnil na it. osn. š. v Rojan (1950 do smrti). Napisal je knjigo Mavrica, I. del. Priročnik z berili, z osnovnimi pojmi slovnice in s čtivom iz različnih panog za poučevanje italijanščine na osn. š. Z risbami opremil Milko Bambič. Trst 1956. C. je bil med obnovitelji SKSZ v Trstu, ki je imela svoje korenine in vzor v predvojnem Udruženju slov. in hrv. kršč. socialcev. Po daljših pripravah je SKSZ avg. 1948 javno nastopila s C. preds. in Petrom Šorlijem (gl. čl.) tajn. Dne 22. apr. 1949 je sklenila s SDZ sporazum za volitve v obč. svet. Že prvo leto je organizirala Prosvetni odsek, ki je prirejal vsakih 14 dni prosvetne večere. C. je ostal preds. SKSZ do 1950.

Prim.: IzvTrst 1948, 1956; arh. Trg. zavoda Ž. Zois; ž. arh. v Košani; Za edinost in demokracijo, KatG 31. avg. 1949; Peter Šorli, Moj odgovor Demokraciji, KatG 5. okt. 1949; Tvoj rojak in kolega (= Tone Penko), Slovo od Franeta, PDk 31. maja 1961 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Cucek, Franc (1910–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005660/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine