Primorski slovenski biografski leksikon

Cossar Ranieri Mario, zgodovinar, etnograf, umetnostni zgodovinar, r. 16. okt. 1884 v Gor., u. 4. dec. 1963 v Trstu. Likovno umetnost študiral v Benetkah, poučeval risanje in zgod. umetnosti na gimn. v Kopru, ravnatelj v Poreču in podravnatelj učit. v Trstu. Od 1918 do 1920 urejal muzej v Kopru, 1924 uredil muzej in knjižnico v Poreču, od 1937 do 1938 urejeval zbirke in gradivo v gor. vojnem muzeju in bil tudi njegov vodja. Od 1944 do upokojitve zaposlen pri Zavodu za spomeniško varstvo (Soprintendenza ai monumenti) v Trstu. C.-jevo delo obsega 897 enot, med temi knjige, brošure, študije, članke in različne zapiske, ki so nastali ob proučevanju zgodovinske preteklosti, navad in običajev, umetnosti in obrtništva na Goriškem in Tržaškem. C.-jeva dela so sad dolgoletnih arhivskih raziskav in zbiranja podatkov na terenu, čemur se je posvečal predvsem v obdobju 1926–36, kljub temu da včasih v svojih spisih ni prišel do prave sinteze. Najpomembnejše njegovo delo je Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia. Pordenone 1948. Med ostalimi večjimi ali pomembnejšimi deli za študij gor. oz. trž. slov. in it. zgod. so: Gorizia d'altri tempi. Gor. 1934; Gorizia e il suo castello. Udine 1937; L'industria del vetro nell'Alto Goriziano. Trieste 1926; Castelli del Collio: Vipulzano. Gor. 1946; I merletti d'Idria. Gor. 1940; Lineamenti storici dell'arte goriziana della seta. Gor. 1933; Lettere erudite di Sigismondo d'Attems. Gor. 1960; II pitiore Giuseppe Tominz. Trieste 1941. C. je bil sodelavec številnih (nad 50) it. in tujih revij, predvsem pa StudG, Memorie storiche forogiuliesi, PO, Archeografo Triestino.

Prim.: Picc. 1963, 5. 12.,4; 6. 12., 4 s sl.; 7. 12., 7; Arena di Pola 1963, 10. 12.; 17.12.; 24. 12.; PO 1963, XXXIII, 300; G. Manzini, Memorie storiche forogiuliesi, Udine 1962–1964, XLV, 267–268; MarceiloFraulini, Bibliografia della critica sugli scritti di R. M. C., StudG 1966, XL, 33–44.

Češč.

Češčut, Marija: Cossar, Ranieri Mario (1884–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005510/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine