Primorski slovenski biografski leksikon

Colja Srečko, politični delavec, r. 24. sept. 1909 v Volčjem gradu pri Komnu. Oče Alojz je bil klesar, mati Alojzija Žerjal. 1910 se je družina preselila v Nabrežino, med prvo svetovno vojno v Borovnico, kjer je začel Srečko hoditi v osn. š., dovršil pa jo je po vojni v Nabrežini. Klesarstva se je učil pri podjetju Marangon v Nabrežini, istočasno je obiskoval triletno Mesarsko obrtno šolo v Nabrežini in jo dovršil 1923. Po zadnji vojni je dovršil še srednji gospodarski tečaj v Kopru (1949). Delal je v Nabrežini. 1925 je odšel zaradi krize v kamnolom v Marušiče pod Grižnjanom v Istri, kjer je ostal eno leto, prišel spet v Nabrežino in ponovno v Istro. 1931 je stopil v KP in 1932 bil član federacije KPI. Ko so začeli 1934 komuniste zapirati, se je umaknil v Žminj pri Pazinu in tu so ga 8. jun. 1934 zaprli in postavili v Rimu pred posebno sodišče. Dobil 6 let zapora in kazen je prestajal v Castelfranco d'Emilia. Aprila 1937 so ga pomilostili, toda 10. jun. 1940 so ga spet zaprli in 1. dec. 1941 obsodili v Trstu na 16 let ječe. Zaprt je bil v Castelfranco d'Emilia, od 1942 v Sangeminiano. 1944 je prišel iz ječe in se takoj povezal z NOB ter opravljal razne funkcije: bil je sekretar KPS in OF za Srednjeprimorsko okrožje in preds. kraškega okrožnega volivnega odbora. Nov. 1944 je stopil v partizanske vrste in ostal v njih do nov. 1945. Leta 1945 je bil preds. Enotnih sindikatov za cono B, 1947 direktor Socialnega zavarovanja za cono B, personalni referent pri poverjeništvu v Ajdovščini, na ministrstvu za delo LRS, oddelek za pokojnine v Lj. (1948 nekaj mesecev), inštruktor za socialno zavarovanje v Kopru, član politbiroja KPS za istrsko okrožje, član NOO za Istro in preds. kontrolne komisije za koprski okraj. Od 1931 do 1953 je bil član KP, nato NSZ–USI, od 1960 PSI. Od 1952 je obč. svetovalec devinsko-nabrežinske obč., član glavnega odbora Zveze partizanov, od 1964 preds. Kraškega vodovoda in član izvršnega odbora za IV. prometno področje. 1957 se je naselil v Sesljanu, kjer ima kamnoseško delavnico, samostojen obrtnik pa je od 1954. Njegovo partizansko ime je bilo Javornik, v protifašistični borbi Cesar.

Prim.: Vprašalna pola; Srečko Colja petdesetletnik, PDk 24. sept. 1959 s sl.; Aula IV; F. Juriševič, Partizansko gospodarstvo na Primorskem, Koper 1975, 75.

Jem.

Jevnikar, Martin: Colja, Srečko (1909–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005460/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine