Primorski slovenski biografski leksikon

Claricini Alessandro Filippo Ferdinando de, pravnik, zgodovinar, goriški župan, sin Jožefa in Elisabette de Finetti, r. v Versi 27. jan. 1811, u. v Gor. 12. avg. 1880. Izhaja iz znane plemiške družine de Claricini iz Bologne, ki se je ok. 1200 preselila (Boniatole de Claricini) v Čedad. Študiral je pravo na Dunaju, nato služboval na sodnijah v Gor. in Trevisu. 1850 se je vrnil v Gor., kjer je začel opravljati službo okrajnega sodnika. 1857 je bil izvoljen za preds. mestne preture, nato je postal sodnijski svetnik. Bil je občinski svetovalec že od ustanovitve prvega odbora (1851). 1852–1853 je brezplačno poučeval na gor. realki. Bil je preds. »Kmetijske družbe goriške« (I. R. Società agraria in Gorizia) v letih 1862–1869 in nato od 1869 do 1873 gor. župan. Kot preds. Kmetijske družbe je na odborovi seji 28. maja 1863 predlagal, da bi se poleg it. družbenega glasila »Atti e memorie« tiskal tudi podoben slov. list »Umni gospodar«. List je urejal Andrej Marušič (od jul. 1863 do dec. 1865) in velja za prvi slovenski časnik na Goriškem (ako ne štejemo edine številke Goriškega oglednika z jan. 1862). Objavil je več razprav o kmetijstvu, predvsem o sviloreji in spisal še nekaj drugih del: Conversione del israelita sordo-muto Giacomo Morpurgo di Gorizia battezzato sotto il nome di Stefano Morpurgo (Gorizia 1859); Antico inginocchiatoio Aguileiese (Gorizia 1879). Njegovo najvažnejše delo je Gorizia nelle sue istituzioni e nella sua azienda comunale durante il triennio 1869–1871 (Gorizia 1873). V rkp. je ostala njegova Autobiografia kakor tudi cela vrsta pesniških in dramskih del. Iz njegove zapuščine je Franc Ksaver Zimmermann objavil spis o dr. Francu Leopoldu Savio, kateremu je tudi Matija Čop napisal nekaj pisem.

Prim.: Francesco Schröder, Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolari nobili esistenti nelle province venete, Bologna 1972, I, 239–40; Domovina 1889 (2. VIII.); Czoernig 1873, 663; L'Eco del Litorale 1880 (15. VIIL); Ludwig Schiwitz von Schiwizhoffen, Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca, Görz 1904; Franz Ks. Zimmermann, Űber die Görzer Landräte dr. Franz Savio u. dr. Franz Leopold Savio, Görz 1912; B. Marušič, Ob stoletnici Umnega gospodarja v JKol 1963, 209–220.

V-č

Koršič, Verena: Claricini, Alessandro Filippo Ferdinando de (1811–1880). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005400/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine