Primorski slovenski biografski leksikon

Cividini Rudolf, inženir gozdarstva, r. 12. maja 1917 v Trstu. Osn. š. končal 1927 v Srpskih Moravicah, maturiral na II. moški realni gimn. v Zgbu, diplomiral 1941 na Poljoprivredno-šumarski fakulteti v Zgbu. Služboval je na Direkciji banovinskih šuma na Sušaku (1941), na Direkciji državnih šuma v Gospiču (1941), od 1941–45 na katedri za dendrometrijo Poljoprivredno-šumarske fakultete v Zgbu, od 1945–46 pri Goransko-primorski industriji drveta v Delnicah, od 1946 pa je v Lj. na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo LRS. Izpopolnjeval se je in študijsko delal tako doma kakor v tujini (Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft v Reinbecku in na Tehniški visoki šoli v Stuttgartu, za sušenje lesa, 1953). Udeležil se je strokovnih kongresov v Konstanzu (1953) in v Bad Homburgu (1954). Poučeval je na Nižji gozdarski š. v Lj., na normirskih tečajih, ki jih je prirejalo Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo (1948, 1949), bil je zunanji sodelavec Slovenijaprojekta, Industrijskega biroja, Ventilatorja predvsem na področju sušenja lesa, mehanske predelave lesa in toplotne obdelave lesa. Deloval je v okviru Društva inženirjev in tehnikov, veliko predaval, sodeloval s tujimi eksperti za lesno industrijo na področju Slov. in Hrv. Kot predavatelj predmetov Mehanska predelava lesa, Tehnologija lesa, Sušenje in parjenje lesa je napisal tudi strokovna in znanstvena dela s tega področja. S sodelovanjem Miroslava Pristerja je napisal: Prispevek k racionalizaciji dela s krožnimi žagami, Lj. 1949; Tehnika vpenjanja žagnih listov v jarem, Lj. 1950; Brušenje in nega žagnih listov; Kinematika jarmenika in razporejanje Žagnih listov v jarem. Z Maksom Wraberjem je sestavil pregled Gozdarski institut Slovenije v letih 1947 do 1949, Lj. 1950. S prispevki je sodeloval v strokovnih revijah Šumarski list (Zgb), Les (Lj.), Izvestja Gozdarskega instituta (Lj.).

Prim.: Objave univerze v Ljubljani, št. 1, Lj. 1955, 13–15.

Brj.

Brecelj, Marijan: Cividini, Rudolf (1917–2016). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine