Primorski slovenski biografski leksikon

Cibič Anton, črniški dekan, narodni delavec in organizator, r. 16. jan. 1832 v Podsabotinu (Dol) kmetu Valentinu in Mariji Ani Scholariš, u. 16. marca 1906 v Črničah. Po končani gimn. v Gor. stopil v bogoslovje (1855–59) in bil kot četrtoletnik posv. 21. sept. 1858. Kot je vse š. izdelal z odliko (spričevalo iz bogoslovja: v vseh predmetih »prima eminenter«), tako se je na vseh službenih mestih uveljavil kot goreč dušni pastir, pobudnik slov. šolstva, organizator dekanijske duhovščine. Služboval je kot kpl. v Kanalu (1859–60), v Kobaridu (šest mesecev), in v Bovcu (1860–64); vikar v Vedrijanu (1864–66) in v Kozani v Brdih (1866–76) ter v rodnem Podsabotinu (1876–78); žpk in dekan v Črničah (1878–1906). V Vedrijanu je prostovoljno in brezplačno učil v š. in za to dobil pohvalni dekret; v Črničah je bil š. nadzornik vsega okrožja. V Črničah je razvil bogato dejavnost: organiziral je vrsto ljudskih misijonov (1885, 1893, 1895); vodil je in zelo okrepil III. red sv. Frančiška; ustanovil je »Črniško Marijino družbo (kongregacijo) za mladeniče« (25. maja 1895): to je bila prva Marijina družba v slov. delu gor. nadškofije; sestavil ji je tudi slovensko pisana pravila. Iz te kongregacije je izšel poznejši škofijski voditelj Marijinih družb Leopold Cigoj. Ustanovil je tudi »Hranilnico in posojilnico«, jo osebno vodil, tako da je postala ena najmočnejših podeželskih denarnih zavodov in močna postojanka krščanske organizacije na Goriškem. Njegovo največje delo pa je povsem prezidana, razširjena in podaljšana žpk c. sv. Vida v Črničah; od prvotne c. je ostalo le središče. Dela je vodil zidarski mojster Miha Blažko (1882–84; gl. čl.). Zgradil je tudi nov zvonik v Malovšah (1900). C. je bil velik ljubitelj mladine, zbiral je dijake, jih pošiljal v srednje š. v Gor., organiziral na dekanijski ravni zbirke za Andrejevišče. Bil je častni konzistorialni svetnik in kard. Missia ga je imenoval za častnega kanonika stolnega kapitlja v Gor. (22.1.1902).

Prim.: Žpk arh. v Črničah in nadškAGor, arhivalije; PrimL 1902, 16.1. in 1906, 19.4.; Gabršček II, 67.

R. K.

Klinec, Rudolf: Cibič, Anton (1832–1906). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005300/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine