Primorski slovenski biografski leksikon

Carra Luigi, katehet in kanonik stolnega kapitlja sv. Justa v Trstu, r. 13. jun. 1906 v Trstu. Oče Jožef, mati Jožefa Feltrini. Osn. š. in gimn. v Trstu, bogoslovje v Gor. (1930–34), ord. 30. sept. 1934. V bogoslovju je bil prav v času, ko je fašistični tisk besno napadal gor. veliko semenišče, nekatere predstojnike in profesorje in trž. škofa Fogarja. C. je pogumno stopil na stran trž. škofa, podpisal zaupnico škofu in protestno pismo listu »II Piccolo«. Služboval je sprva v Kopru, zatem v Trstu, tudi kot katehet na gimn. in od 1958 kot kanonik. S tragedijo preganjanih Slovencev se je soočil zlasti kot kaplan v zaporih Coroneo, kjer je služboval od 1939 do 1. nov. 1946. Zapornikom pod it., nemško in zavezniško oblastjo je pomagal, kolikor je sploh mogel, le jsl. oblasti mu maja 1945 niso dovolile vstopa v zapore. Na smrt je pripravil 16 na smrt obsojenih oseb, med temi tudi slov. žrtve drugega trž. procesa 1941, ustreljene na Opčinah (Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Ivan Vadnal). Pretresljivo je njegovo poročilo o smrti Simona Kosa v dopisu sobratu, s katerim je izročil Kosova poslovilna Pisma. Tudi Pinko Tomažič v pismu nekaj ur pred smrtjo omenja razgovor s kpl. Carrom.

Prim.: J. Kragelj, Poslednja pisma Simona Kosa, KolGMD 1971, 175 in 187; R. Klinec, Nadškof Alojzij Fogar, KolGMD 1972, 151; Naš vzornik – Pinko Tomažič, Koper 1975, 32, 33 in 41.

Škerl

Škerl, Lojze: Carra, Luigi (1906–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005050/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine