Primorski slovenski biografski leksikon

Capello Peter Pavel, humanist, krajevni zgodovinar, r. 1. jul. 1694 v Gor. Santu in Barbari Scagnetti, u. 4. apr. 1775 v Gor. Srednje š. pri jezuitih v Gor., filoz. in teolog. na U v Gradcu in v Rimu (Collegio Romano), kjer je iz teh ved doktoriral (1742). Ord. 21. sept. 1723 v Gradcu. Bil je ravnatelj semen. v Trevisu (1734), spovednik kapucink v Vidmu, član avstrijskega poslaništva pri Ap. sedežu v Rimu (1737–43). Medtem je postal kanonik patriarškega kapitlja v Ogleju (1740–50) in kasneje kanonik in tajnik pravkar ustanovljenega metropolitskega kapitlja v Gor. V Benetkah se izpopolnil v latinščini in izdal Aphorismi de puritate, elegantia, copia latini sermonis, Venezia 1730; v Augsburgu pa v latinščino prevedena dela kard. Casinija: Casini cardinalis opera omnia ex italico in latinum sermonem translata, Augsburg 1730. V Vidmu je sestavil rkp. Sermoni per tutti i sabati delVanno detti nella Cappella Patriarcale... dal can. Pietro Cappello. Kot diplomat v Rimu je zagovarjal ustanovitev samostojne nadškofije v Gor.; razloge za to je prikazal tudi v rkp. Confutazione storica cronologica del patriarcato di Aquileia (19. jan. 1748), ki se hrani v semen. knjižnici v Gor. Za gor. zgodovino je važen I. sejni zapisnik gor. stolnega kapitlja Liber primus sessionum capitularium, ki ga je sestavil kot kapiteljski tajnik. Za gor. Slovence je važen C. spis Indulgenze, Benefizi, Obblighi che hanno i Confratelli e le Consorelle della Ven. Confraternita del SS. Sacramento eretta nel Duomo di Gorizia, Udine 1738. Bratovščina je bila ustanovljena pred letom 1500; v dolgem seznamu udov so številna slovenska imena slov. duhovnikov in vernikov iz Gorice, Vipavskega, Kranjskega, tudi iz Lj.

Prim.: E. Fabbro v Vocel 19. 1. 1974; Codelli, Scrittori (3. izd. 1792), 69; Morelli, III, 312; Kociančič, Historia 159; Claricini, 351; Manzano, Cenni, 51; Fr. Spessot, La Confraternita goriziana del SS. Sacramento (Estratto, StudG XXI, 8); I. Valdemarin, Chiesa, 35; Kapiteljski arhiv v Gor. Sessiones Capitulares II, str. 382.

R. K.

Klinec, Rudolf: Capello, Peter Pavel (1694–1775). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005020/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine