Primorski slovenski biografski leksikon

Calo (Kalo) Daniel, šolnik, r. v Trstu 24. mar. 1612, u. v Gor. 7. apr. 1691. Gimn. obiskoval v Trstu (1625–30), filozofijo (1630–33) in teologijo (1634–38) študiral v Gradcu in po ordinaciji nekaj časa služboval pri škofijskem ordinariatu v Trstu, v jezuitski red vstopil 8. avg. 1641 na Dunaju in po opravljenem noviciatu dopolnil teološki študij na U na Dunaju (1645–48), dosegel doktorat teologije in bil profesor moralne teologije (etike) na Dunaju, v Gradcu, v Gor. in v Trnavi (1649–57). Potem je bil leta 1658 v Zagrebu prefekt gimn. in prof. teologije (kazuistike) na akademiji (1658–71), nato pa pridigar na Dunaju (1672–78), na Reki (1679–85) in v Gor. (1686–91). Objavil je spis: Virtutes Annae Eleonorae Imperatricis, Ferdinandi II. conjugis (Viennae 1636), a v rkp. je zapustil: Tractatus de malitia peceati venialis praelo dignissimus.

Prim.: A. & A. de Backer: Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus I. Liége 1853–61, str. 1018; J. N. Stoeger: Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora. Viennae 1855, str. 43; C. Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Première partie: Bibliographie II. Bruxelles-Paris 1891, str. 567; VIII. Bruxelles-Paris 1898, str. 1968; M. Vanino: Povijest filozofijske i teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u Zagrebu 1633–1773. Zgb. 1930, str. 85; F. Fancev: Gradja za povijest školskog i književnog rada Isusovačkog kolegija u Zagrebu 1606–1772. I–II. Zgb 1934–37, str. 85, 90, 288; Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših djaka i profesora zagrebačke klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju 1607–1957. Zgb 1957, str. 1014.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Calo, Daniel (1612–1691). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005010/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine