Primorski slovenski biografski leksikon

Butkovič Bogdan (Deodato), slikar, izumitelj, jamar, podjetnik, r. 14. nov. 1950 v Sovodnjah ob Soči, kjer živi in dela. Oče Anton, delavec, mati Veronika Tomšič iz kmečke družine. Po osn. š. v Sovodnjah (1956–61) in strok. š. v Gor. (1961–64) se je zaposlil in poskusil razna dela. L. 1979 je ustanovil lastno podjetje za izkoriščanje sončne energije za ogrevanje. V zadnjih časih se ukvarja s trgovino na mednarodni ravni. B. je predvsem samouk, ki mu je skoraj edina š. eksperimentiranje. Za slik. se je začel zanimati okoli 1966. V Tržiču je obiskoval tečaj za slik. in grafiko, ki ga je vodil prof. Visintin. Pozneje je v Gor. obiskoval tečaj za jezike in se učil angl., franc. in ruščino. Prvič je razstavljal na skup. razst. v Gor. 1971. V dec. 1971 je odprl lik. galerijo v pritličju svoje hiše v Sovodnjah z razst., pri kateri so sodelovali nekateri slikarji skupine 2xGO. V galeriji je bila naslednje l. še fotografska razst. na temo zaščite narave, potem pa je pobuda propadla. Do sedaj je imel B. eno samostojno razst. v Gor. (Il Torchio, 1978) in se je udeležil precej skup. razst. V svojih delih privilegira eksperimentacijo, ki je skoraj izključno osredotočena na osnovno funkcijo barve, mišljene predvsem kot kromatična gmota. Iz delovanja slednje po slik. platnu se rodijo oblike in barvni efekti po odvisnosti naravnih zakonov, ki se nam zdijo muhasti in nepredvidljivi samo zato, ker jih ne poznamo dovolj in dokončno. B. imenuje ta svoj način slikanja fraktalizem. B. je tudi izumitelj. Patentiral je preko deset svojih iznajdb, med katerimi naj omenimo varnostno zavoro za spuščanje po vrvi in izboljške za izkoriščanje sončne energije za ogrevanje vode. O varnostni zavori je napisal prispevek: Varnostne zavore – Discensori autobloccanti v zborniku SPD Gorica, JK Kraški krti – G. S. Talpe del Carso, Gor. 1988. B. je bil dolgo let tajnik slov. jamarskega društva Kraških krtov, član odb. SPD Gorica, štiri leta član uprav. odb. Slov. dež. zavoda za pokl. izobraževanje, preds. slov. obrtnikov pri SDGZ, član uprav, sveta Kmečko delavske posojilnice v Sovodnjah, član uprav. odb. Zadruge za razvoj gor. industrijske cone. V zadnjih letih je angažiran tudi v politiki kot predstavnik zelenih na listi smehljajočega se sonca: 1988 je kandidiral za dež. in pokrajin. volitve, 1990 za občinske, 1992 pa za senat. V svojih javnih funkcijah in nastopih se je B. zavzemal predvsem za zaščito okolja pred onesnaževanjem in je nasprotoval masivnemu vdiranju industrije na ozemlje slov. vasi okoli Gor.

Prim.: Osebni podatki; IzvGor 1960–65; PDk 28. in 30. dec. 1971, 16. dec. 1976, 6. jan. 1977 (s. sl.), 4. okt. 1978 (s sl.), 1. maja 1990 (s sl.); KatG 30. dec. 1971; PrimN 28. jan. 1977 (s sl.); Delo 4. febr. 1977 (s sl.); Naše jame 1981–82 (št. 23–24), 59–66; Atti del 3° convegno nazionale della delegazione speleologica, Cuneo 1974, 75; Atti-1° Convegno nazionale sulla sicurezza, le attrezzature e le tecniche speleologiche, Bologna 1974, 79–82.

Vh

Vetrih, Jožko: Butkovič, Bogdan (1950–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004940/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine