Primorski slovenski biografski leksikon

Budal Lučana (Luciana), javna delavka, prof., r. 28. sept. 1952 v Štandrežu pri Gor. Oče Stanislav, avtoprevoznik, mati Ernesta Nardin. Osn. š. v Štandrežu in Gor. (4. in 5. razr.), sred., klas. gimn. – licej dovršila 1971 v Gor. Diplomirala na trž. U. iz leposlovnih ved (1980) z dialektološko nalogo Slovenski govor Gorenjega Marsina – Videm, v kateri je podala morfološko strukturo beneškega narečja ob sociološki analizi kraja. Od 1973 dalje poučuje na slov. sred. š. Ivana Trinka v Gor. – V okviru šole je pripravila vrsto šol. prireditev (javnih in notranjih); prispevala je svoj delež slov. prosv. in kult. življenju v Gor., predvsem kot članica odbora SKAD od 1971; od 1980 članica Konzulte za probleme slov. mestne etnične manjšine. Sodeluje v oddajah Na goriškem valu – RAITrstA in pri PSBL. Prispevala je prevode v slov. za zgibanke k likovnim razstavam. Uredila je Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici, 1975–85, Gorica 1985; Čisti žrtvi svetal spomin, Gor. 1987; katalog k razstavi del M. D. Savinšek (1989) in Marka Rupnika; Zveza slovenske katoliške prosvete ZSKP – Gorica. Ob tridesetletnici 1959–1989, 1989. Z učenci šole Ivan Trinko je sestavila nekaj poglavij knjige Noi e il Colilo. Mi in Brda. Un libro nato nella scuola per la scuola. Ustvarjamo v šoli za šolo, 1990 in jo opremila s prevodi v slov.; sestavila Iz preteklosti v bodočnost. Dal passato al futuro. Ob odprtju novega sedeža Kmečko-obrtne hranilnice – Doberdob, 1992; sodelovala pri knjigi Iz kmečkih korenin sem pognal. Pričevanja o preteklosti Štandreža, 1993; uredila in opremila je z uvodom Igrarija čarovnija. Igrice za mlade izvajalce iz zapuščine Franke Ferletič (1993).

Prim.: Osebni podatki; 20 let SKAD, Gor. 1975, 13–14; arhiv SKAD; Lida Turk, Glas v… etru, Trst 1991, 157.

Sirk

Sirk, Ivan: Budal, Lučana (1952–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004840/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine