Primorski slovenski biografski leksikon

Brus Jože, geodet, r. 2. maja 1909 v Idriji, živi v Lj. Oče Janez, rudniški uradnik, mati Marija Kump, gospodinja. Osn. š. (1915–18) in dva letnika realke (1919–20) je obiskoval v Idriji, nato je družina emigrirala v Jsl., kjer je nadaljeval šolanje na realki v Mrbu (matura 1926). V l. 1926–34 je študiral geodezijo na Tehn. fak. U. v Lj. in kot pomožni asistent pri prof. Leonu Novaku risal razne načrte. 1934 je diplomiral kot inž. kulturno geodetske stroke in 1938 še dopolnil specializacijo s posebnim strok. izpitom za pooblaščenega izvedenca te stroke v Bgdu. Kot strokovnjak za melioracije se je 1958 tri mesece izpopolnjeval v It. (Rim, Verona, Sardinija, Kalabrija) v okviru programa Mednar. tehn. pomoči OZN. V svoji pol stoletja trajajoči poklicni karieri je opravljal vrsto odgovornih služb in odločilno sodeloval pri uresničevanju mnogih zahtevnih projektov. V letih 1934–45 je delal na banski in nato pokraj. upravi v Lj., najprej v odseku za ceste in mostove, nato v hidrotehničnem odseku kot referent za melioracijska in regulacijska dela (Ljubljansko barje). Po drugi svet. vojni je služboval sprva v Novem mestu kot vodja hidrotehničnega odseka pri okrožnem LO, med 1946–47 pa je bil tehn. pomočnik upravnika Vodnogospodarske uprave v Lj. Od 1948 do 1952 je delal kot samostojni projektant pri Podjetju za melioracije v Lj., od 1952 do 1956 kot referent za raziskave kalnosti in prodonosnosti vodotokov pri Upravi hidrometeorološke službe, od 1956 do 1960 je bil načelnik študijskega oddelka pri Upravi za vodno gospodarstvo SR Sje, od 1960 do upokojitve 1969 pa je deloval kot strok. sodelavec na Zavodu za vodno gospodarstvo SRS v Lj. Na tem delovnem mestu je ostal honorarno do 1974, nato pa do 1982 kot strok. sodelavec še pri Zvezi vodnih skupnosti SR Sje v Lj. – Važnejša dela in projekti: trasiral, projektiral in vodil je vrsto del pri izgradnji cest in melioracijah rek in vodotokov.

Prim.: Osebni podatki; Enc Sje I, 402 – 03.

Kvčč

Kavčič, Janez: Brus, Jože (1909–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine