Primorski slovenski biografski leksikon

Bremec Almira, grafičarka, slikarka, r. 27. maja 1958 v Postojni, živi v Lj. Oče Stanislav, delavec v lesni industriji, mati Helena Mamec, delavka. Osn. š. opravila v Bukovici in Šempetru pri Novi Gor. (1965–73), kjer je bil njen likovni pedagog S. Komel (PSBL II, 113–14). V Šempetru je obiskovala tudi glasbeno š. s poukom klavirja. Sred. ekonom. š. je opravila v Novi Gor. (1973–77), kjer je delala v lik. krožku, ki ga je vodil N. Nemec (PSBL II, 503–04). V jeseni 1977 se je vpisala na Akad. za lik. umetnost v Lj., kjer je 1983 diplomirala na oddelku za grafiko pri prof. B. Borčiču in pri prof. T. Brejcu s teoretično nalogo Umetniško oblikovani tekstil. Med 1981 in 1985 je restavrirala leseno plastiko iz slov. kult. dediščine (kipe iz slov. c. iz Pokraj. muzeja iz Kopra ipd.). Od 1984 do 1986 je imela status svobodnega lik. umetnika, 1986 se je redno zaposlila na Raziskovalni skupnosti Sje (sedanje Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS) v Lj. Sedaj dela na področju znanstvenega tiska in sestankov. Od 1990 nadaljuje s predstavitvami ustvarjalnega delovanja na lik. področju. – B. »je predvsem grafik. Svoj lik. svet, ki mu je osnova človeški lik, oblikuje z izrazito risbo in kontrastnimi razmerji ploskovito obarvanih form, tudi tam, kar velja zlasti za grafične liste, kjer očitno prestopi meje predmetnega« (Judita Krivec-Dragan), »osrednje gibalo njene lik. ali grafične pripovedi je vselej človek; je figura, ki jo obravnava, vidi, občuti in preinterpretira vedno na način, ki ga vzpodbudi njeno notranje razpoloženje« (Nelida Silič Nemec). – B. je začela razstavljati že v šol. letih, ko se je 1977 udeležila mladinskega Extempora v Novi Gor. in prejela 2. nagrado. 1985 je sodelovala na Mednar. grafičnem bienalu v Lj. Samostojne razst.: Lj. (1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1992), Jesenice (1985), Apatin (1986), Brdo pri Kranju (1991) Nova Gor. (1991, 1992), Sv. Križ pri Trstu (1991), Bled (1992), Benetke (1992). Udeležila se je raznih skup. razst. (Nova Gor., Lj., Tolmin, Solkan, Idrija, Gorica, Catania). O njej so pisali: B. Kovič, P. Lampič, M. Guštin, J. Krivec-Dragan, A. Saksida, N. Silič Nemec, N. Marvin, G. Finocchiaro.

Prim.: Osebni podatki; katalogi, zgibanke, časopisna poročila, radijski in televizijski intervjuji ob razstavah; PrimN 1991, 41; N. Marvin, Dopolnjujoča se podoba življenja, Sreč 1992, 131/132.

Vh

Vetrih, Jožko: Bremec, Almira (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004690/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine