Primorski slovenski biografski leksikon

Božič Bogdan, časnikar, r. 27. jul. 1946 v Idriji, živi v Šempetru pri Gor. Oče Ivan, rudar, mati Frančiška Brus, gospodinja. Osn. š. in gimn. je končal v Idriji (matura 1965) ter študiral na Višji upravni š. v Lj. (1965/66 in 1966/67). V gimn. in študentskih letih se je preživljal s priložnostnimi deli v idrijskem rudniku in lesni industriji ter pri lj. Geološkem zavodu, koprskem radiu in lj. Delu. Dve leti, od druge polovice 1967 do nov. 1969, je bil redno zaposlen kot vodja Mladinskega kluba v Idriji. Jun. 1970 se je zaposlil kot časnikar pri PrimN (ur. Nova Gor.). Med 1977–88 je bil vodja uredništva, od tega dve mandatni dobi odg. ur., zdaj je zadolžen za gospodarstvo. – Prva leta službovanja pri PrimN je poročal največ o dogajanjih v idrijski občini. Odmevni so bili zlasti njegovi prispevki o mladih ljudeh, o delu in življenju na vasi. V letih popotresne obnove na Tolminskem je z angažiranim pisanjem veliko pripomogel k ustvarjanju delovnega razpoloženja med tamkajšnjim prebivalstvom. Tolminska občinska skupščina mu je zato podelila posebno priznanje. Po 1988 se je osredotočil na objavljanje prispevkov o gospodar, življenju na Primor., posebno o razvoju podjetništva in tržnega gospodarstva. Ciklus uspelih fotografskih posnetkov junijske vojne v Sji (1991) je razstavljal po Primor. in v It. Njegove reportaže iz Albanije (febr. in mar. 1992 v PrimN) so ponatisnili nekateri nemški časopisi. Priobčil je precej gospodar. zapisov iz življenja slov. narodnostne skupnosti v It. Sodeloval je še v GospV, NŽ in drugod. Od 1973 je član Društva novinarjev Sje. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena severnoprimor. sekcija tega društva.

Prim.: Osebni podatki; PrimN 1970 in sledeči.

Kvčč

Kavčič, Janez: Božič, Bogdan (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. april 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine