Primorski slovenski biografski leksikon

Bolko Leopold, veleposestnik, deželni poslanec, r. 18. avg. 1841, u. 9. febr. 1927 v Gor. Oče Anton, veleposestnik, mati Marijana. Bil je dolga leta župan v Črničah, delal je v upravnem svetu vipavske železnice (od 1903). V razredu slov. veleposestva je bil na splošnih volitvah 11. dec. 1901 izvoljen za eno mandatno dobo v gor. dežel. zbor. B. je bil tudi lastnik podjetja, ki je imelo v zakupu opravljanje poštne službe na relaciji Razdrto-Gor.

Prim.: Gab II 63, 113 (imenuje ga napačno kot Anton); Župnij, arhiv Črniče; GorS 16. febr. 1927; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1913, Lj. 1965, 369; F. Juriševič, S pošto skozi preteklost Slov. Primorja in Istre, Koper 1981, 85.

B. Mar.

Marušič, Branko: Bolko, Leopold (1841–1927). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine