Primorski slovenski biografski leksikon

Bogataj Milan, sodnik, r. 20. avg. 1887 v Soči (obč. Tolmin), u. 14. apr. 1958 v Gor., pok. v Sežani. Oče Ivan, nadučitelj, mati Ana Bones, učiteljica. Osn. š. na Livku, pripravnica in gimn. v Gor. (1897–1906), Pravna fak. v Gradcu (1906–08) in v Pragi (1908–10), diplomiral jul. 1914 v Pragi. Služboval je kot praktikant v Trstu (1910–11), zatem kot avskultant pri višjem dežel. sodišču v Opatiji (1911–15), Gradcu (1915–17) in Trstu (1917–18); nato kot okrož. sodnik v Cervignanu (1918–19), Sežani (1919–21) in Senožečah (1921–27). Faš. so mu očitali, da govori na razpravah slov. in da podpira slov. organizacije, zato so ga mar. 1927 prestavili k dežel. sodišču v Alessandrio (1927–41), zatem v Turin (1941–45). ZVU. ga je namestila pri dežel. sodišču v Gor. (1945), kjer je ostal do upokojitve. V Sežani se je 14. febr. 1920 poročil z Marijo Seražin; imela sta sina Milana.

Žena Marija (Sežana 1900–1977) je bila hči občin. tajnika Antona Seražina in Jožefe Macarol. Bila je uradnica na okraj. glavarstvu in kot mož zaradi narodne zavednosti pod polic. nadzorstvom. Moža je spremljala na njegovih službenih mestih, po njegovi smrti se je vrnila v Sežano. V oporoki je 1977 zapustila 10 milijonov lir za sklad za štipendijo, ki naj nosi ime po sinu Milanu Bogataju. Občina Sežana je 1990 ustanovila sklad za dve štipendiji za višjo in visoko šolo. Dijaka morata biti odlična in iz siromašnih družin; prednost imajo družine, ki so sodelovale v NOB. Marija B. je bila po vojni delavna v družbenih organizacijah v Gor. in Sežani: Dij. matica, Zveza slov. žena, Podpor. društvo idr.

Sin Milan je živel v Alessandrii in Turinu, kjer je študiral inženirstvo. 1942 so ga poklicali k vojakom in je obiskoval ofic. šolo v Paviji. Ob it. kapitulaciji 8. sept. 1943 je odšel iz Belluna v Sežano, stopil v Gregorčičevo, malo pozneje v Gradnikovo brigado in padel že 3. dec. 1943 pri Otaležu v spopadu z Nemci, star 23 let.

Prim.: Zapiski Hub. Močnika; Olga Knez Stojkovič, Sklad Milana Bogataja za sežanske višješolce, PDk 10. avg. 1990.

Jem.

Jevnikar, Martin: Bogataj, Milan (1887–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004380/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine