Primorski slovenski biografski leksikon

Bezek Vanda, roj. Driusso, profesorica umetnostne zgod. in it. jezika, r. 9. avg. 1933 v Opatiji. Oče Josip, gostinski delavec, mati Slava Grbac, gospodinja. It. osn. š. in hrv. nižjo gimn. z malo maturo v Opatiji, višjo gimn. z veliko maturo (1952) na Reki. 1953 se je vpisala na Fil. fak. v Zgbu, smer zgod. umetnosti in it. jezik, kjer je 1958 diplomirala. Njena prva zaposlitev je bila v informativno-dokumentarnem sektorju na Radioteleviziji Zgb (1960–1964). Od 1964–72 je delala kot šef recepcije v Hotelskem podjetju Kvarner, oz. Liburnija v Opatiji, od 1972 pa je zaposlena v Pokraj. arhivu v Kopru kot arhivistka. Z družino živi v Kopru. – Od 1975–88 je sodelovala pri pripravi razstav in razstavnih katalogov Pokraj. arhiva Koper: Sprehod skozi čas (Koper 1975). Ilirska Bistrica skozi stoletja (Koper 1977); Piran v ohranjeni zapisani besedi (Koper 1977); Stari statuti Kopra, Izole in Pirana – Antichi statuti di Capodistria, Isola e Pirano (Koper 1988). – Bezkova je avtorica obsežnega strok. dela z naslovom: Analitični inventar fonda občine Izola 1775–1848, I. del (Koper 1977); 1848–1900, II. del (Koper 1979); 1901–1918, III. del (Koper 1980); 1919–1929, IV. del, 1. zv. (Koper 1984), in 1930–1940, IV. del, 2. zv. (Koper 1988). Za Pokraj. arhiv Koper je sodelovala pri izdaji vodnika Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v Sji (Bgd 1984). Od 1984–90 je evidentirala za Slovence pomembno arhiv, gradivo v tujini (Držav, arhiv v Rimu, Benetkah in Trstu). Sodeluje pri raziskovalnem projektu »Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre«. 1990 je dokončala raziskovalno nalogo »Arhivski viri o razvoju šolstva v Slovenski Istri od razpada Beneške republike do 1945, I. del, 1797–1918. Za uspešno delovanje na strok. področju je 1989 prejela priznanje Arhivskega društva Sje.

Prim.: Osebni podatki; Katalogi Pokraj. arhiva Koper.

ViK

Krapež, Vilma: Bezek, Vanda (1933–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004120/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine