Primorski slovenski biografski leksikon

Bevčar (Beuciar) Silvan, slikar, grafik, ilustrator, r. 3. jun. 1957 v Gor. Oče Jožef, mizar, doma iz Pevme, mati Silva Albina Princi, sestra Nadja (gl. čl.). Osn. Š. je opravil v Pevmi, slov. nižjo sred. š. (1968–71) in slov. učiteljišče v Gor., kjer je diplomiral 1975. Nato je obiskoval nekaj mesecev it. gor. dež. šolo za umetnost. V sredini 80. let pa se je izpopolnjeval v Nabrežini na tečaju za grafiko, ki ga je vodil slik. in grafik Mauro Tonet. Po končanem učiteljišču se je začasno zaposlil v trž. grafičnem studiu Graficenter. Od 1977 do 1981 je služboval kot vzgojitelj v gor. Dijaškem domu, nato pa kot letni suplent na osn. š. Od 1982, ko je opravil habilitacijo, je zaposlen kot redni razredni uč. na gor. osn. š. V tem času je nekaj let poučeval na isti š. tudi likovno vzgojo. V šol. letih se je ukvarjal s karikaturo, vendar ni nikjer nič objavil. Razstavljati je začel 1976 v Dijaškem domu ob 30-letnici doma. Od takrat je sodeloval na mnogih skupinskih razstavah, doma (Gor. 1978, 1979, 1985, 1986, 1988; Opčine 1979; Ricmanje 1983, 1985, Kraški muzej 1987, Romans d'Isonzo 1987) in v Sji, še posebej v skupini z Vladimirjem Klanjšokom (PSBL II, 55–56) in Hijacintom Jusso (PSBL I, 604). Samostojno je razstavljal v Ronkah 1981 v gal. La Quercia. V maju 1992 je v gal. gor. Kat. knjigarne skupno s sestro Nadjo predstavil publiki grafično mapo. Kot ilustrator je sodeloval pri zadnjih štev. revije Dan, pri JKol, pri raznih zgibankah, brošurah in publikacijah. Večkrat se je tudi spoprijel s problemi grafičnega oblikovanja. Opremil je zvezek ob dnevu varčevanja in izdelal grb za Hranilnico in posojilnico v Sovodnjah, plakat za SSS, oblikoval etikete raznim gor. vinogradnikom (Radikon, Primožič, Humar, Nanut). Več let je opremljal odre v gor. Kulturnem domu in nekajkrat tudi v Katol. domu. Kot slik. je B. čustveno globoko vraščen v svoj ožji življenjski prostor, v Goriška Brda. Navdih za svoje motive črpa iz narave, razkriva njeno govorico in jo poetično preoblikuje v risbah in grafikah, ki jih odlikuje fina, napeta in izredno sproščena črta, ter v slikah, kjer prevladujejo hitri potegi s čopičem in kromatske igre, ki ne temeljijo zgolj na kontrastih, ampak tudi na postopnih prehodih in rahlih, zabrisanih tonih, kar dobro ponazarja vzdušje in čustveno podobo pokrajine. O njem so pisali L. Budal, F. Monai, J. Paljk, M. Rener, J. Vetrih.

Prim.: Osebni podatki; katalogi in zloženke ob razstavah; IzvGor 1965–75, Gor. 1975; M. Brecelj, Slovenci med Brdi in Jadranom, Celje 1983, 249; 40 let slov. Dijaškega doma Simon Gregorčič, Gor. 1986; PDk 14. maja 1992; KatG 21. maja 1992; NL 28. maja 1992.

Vh

Vetrih, Jožko: Bevčar, Silvan (1957–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004070/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine