Primorski slovenski biografski leksikon

Beltram Živa, politična delavka, r. 17. okt. 1921 v Lj., živi prav tam. Oče dr. Slavko Fornazarič, odvetnik, mati Marija Pertot, gospodinja. 1930 se je družina preselila v Jslo zaradi očetovega polit. preganjanja. Osn. š. je obiskovala v Ajdovščini in v Mrbu, realno gimn. v Mrbu, medicino (štiri semestre) je študirala v Bgdu in v Lj. Ob začetku vojne spomladi 1941 je družina zbežala iz Mrba, spomladi 1942 se je preselila v Bilje. B. je študij opustila. Sept. 1942 je bila v Biljah aretirana zaradi sodelovanja v OF. Zaprta je bila v več it. zaporih, nov. 1943 se je vrnila v Bilje in nadaljevala delo v OF. Bila je članica organizacij OF in KPS za gor. okrožje (referent za kulturo in prosveto in nato srednjeprimor. okrožje, od nov. 1944 do maja 1945 je bila sekretar srednjeprimor. okrožja). – Po vojni je delala v organih SIAU in KPS za goriško okrožje, apr. 1947 je bila z možem Julijem Bcltramom (gl. čl.) premeščena v Koper. Tu je bila dejavna v oblastnih in polit. organih cone B STO (načelnica okrož. odd. za šolstvo). 1956 je bila premeščena v Lj., kjer je službovala kot direktor Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva (do 1965), bila pa je tudi članica organov ženske organizacije, izvršnega odb. SZDL za socialno-zdravstveno področje in za načrtovanje družine, poslanka v socialno-zdravstvenem zboru skupščine Jsl. (1967–69), članica CK ZKS, delegatka v Mednar. federaciji za načrtovano starševstvo v Evropskem svetu IPPF. Napisala je več priložnostnih zgod. in problemskih člankov za revije in časnike ter uvode v nekatere knjige in brošure.

Prim.: S. Plahuta, Srednjeprimorsko okrožje, Nova Gor. 1981, pass. ; Drž. arhiv Sje, Življenjepisi članov KPS

(ZKS); Osebni podatki; Ene. Sje I, 225.

Plah.

Plahuta, Slavica: Beltram, Živa (1921–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003970/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine