Primorski slovenski biografski leksikon

Budau (Budal) Leopold, pravnik, dvorni svetnik, r. 16. nov. 1838 v Štandrežu kmetu Antonu in Marijani Rojc, u. 22. nov. 1910 na Dunaju, pokopan v Štandrežu. Po končani gimn. v Gor. je študiral pravo in stopil v službo pri okrajni sodniji v Gor. kot avskultant. Na prvem občnem zboru gor. čitalnice (28. dec. 1862) je bil skupaj z doktorandom Josipom Tonklijem izvoljen v čitalniški odbor. Pri nadomestnih volitvah maja 1890 je bil poleg grofa Franca Coroninija izvoljen kot slovenski kandidat na skupni listi z Italijani v II. razr. v gor. dež. zbor. Služboval je v Gor., Pazinu, Komnu in spet v Gor. Postal je višji deželni svetnik in prišel 1891 k višjemu dežel. sodišču v Trst, 1893 pa je šel kot dvorni svetnik k vrhovnemu sodišču na Dunaj, kjer pa je kmalu šel v pokoj. Bil je zaveden Slovenec in se je udejstvoval v narodnih društvih, zlasti v čitalnicah v Gor. in v Komnu.

Prim.: N 1863, 22; PrimL 1910, št. 47; Gabršček I, II pass.; Pol stoletja 44–5; žpk arh. v Štandrežu.

R. K.

Klinec, Rudolf: Budau, Leopold (1838–1910). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine