Primorski slovenski biografski leksikon

Bozzi (Boz) Carlo Luigi, zgodovinar in zapisovalec gor. preteklosti, publicist, urednik, r. 30. okt. 1894 v Foglianu, u. 15. apr. 1973 v Tržiču (Monfalcone). Oče Anton Boz je bil kmet, mati Karolina Miniussi. Priimek Boz je bil spremenjen v Bozzi s prefektovim dekretom 1. okt. 1927. B. je obiskoval v Gor. gimn.-licej, kasneje pa maturiral na učiteljišču v Gradiški. V Gor. se preselil 1919, kjer je deloval med obema vojnama kot sodnik in didaktični ravnatelj. Iz Gor. se preselil 1943 v Gradiško, nato pa v Tržič. Čeprav B. ni bil zgodovinar po poklicu, se je ukvarjal z zgod., predvsem it. in furlanskega dela Goriške ter Gor. V tem svojem delu je bil zelo plodovit, saj obsegajo objavljena dela nekaj tisoč strani. Plod osebnih raziskav so dela, ki obravnavajo gor. zgod. 19. in začetke 20. stol. Semkaj sodi samostojno delo o gor. županu Bombigu Giorgio Bombig e l'italianità di Gorizia (1927), iz katerega je razvidna B.-va privrženost ideji o it. Gor. Nato je izdal razpravo La Ginnastica goriziana nei suoi sessant'anni di attività (1869–1929). Leta 1929 je objavil prvo daljše delo Gorizia nell'età napoleonica. Potem ko je objavil več krajših razprav, med katerimi La giovinezza di Carlo Favetti (1932), I primordi del teatro e il dramma musicale a Gorizia (1932), je 1948 izdal knjigo Gorizia agli albori del Risorgimento: 1815–1848, ki je nadaljevanje dela o Gor. v Napoleonovem času. Istega leta je izdal pod naslovom Gorizia nel 1918 svoj mladostni dnevnik, 1971 pa je izšla v Vidmu njegova zadnja daljša knjiga Memorie e cronache del Friuli orientale (1890–1920), ki je kronika gor. Furlanije v treh desetletjih na prelomu 19. in 20. stol. B.-jevo historiografsko delovanje pa obsega več del, ki so bolj kompilacije kot izsledek raziskav. Naj omenimo najvažnejša: Gorizia. Un breve saggio di storia goriziana (1931); Vecchia Gorizia. Uomini, fatti e idee d'altri tempi (1932); Un secolo di attività dello Stabilimento tipografico Paternolli 1837–1937 (1937); obširno domoznansko delo s turističnimi napotki Gorizia e la Provincia Isontina. Storia, arte cultura (1965); Il Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio di Gorizia nella economia della Provincia isontina 1831–1966 (1967). Leta 1969 je izšla zgod. naselja Zagraj ob Soči Sagrado e la sua storia, pripravljal pa je tudi zgod. rodinega Fogliana. B. je bil sodelavec StudiG, sodeloval pa je tudi pri dnevnem in revialnem tisku. Pomembno je tudi njegovo ured. delovanje: za ponatis je pripravil Moissessovo zgod. gradiščanske vojne (1615–17), 1965 pa ur. zbornik neobjavljenih pričevanj o prvi svetovni vojni Gorizia e l'Isontino nel 1915. Bil je tudi član raznih kulturnih in znanstvenih ustanov in častni član društva Filologica friulana. V B.-jevem delu ni zaslediti težnje, da bi se pobliže in podrobneje seznanil z vlogo in deležem Slovencev v zgod. Goriške, kar bi od proučevalca teh krajev vsekakor pričakovali, saj se je B. v svojem delu nujno srečeval s slov. prisotnostjo na teh tleh.

Prim.: LibBapt. Fogliano; b. m. (Branko Marušič), Carlo Luigi Bozzi, Gorizia e la Provincia Isontina, Sreč. 1966, 59; Sergio Tavano, L'Isontino in una nuova guida, InizI 1966, 28, 6/7; C. L. Bozzi, Stirpe di Davide. Memorie famigliari Bozzi–Miniussi–Chialchia, Gorizia 1972; Branko Marušič, Dva furlanska zgodovinarja, ki še sosedov nista poznala, PDk 1973, 123, 5; Picc. 1973, 16.4., 5; Ballaben, La storia della nostra terra nelle pagine di Carlo L. Bozzi, Picc. 1973, 17.4., 5.

Češč.

Češčut, Marija: Bozzi, Carlo Luigi (1894–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002810/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine