Primorski slovenski biografski leksikon

Bowman Alfred Connor, pravnik, r. 18. dec. 1904 v Detroit, Michigan, ZDA; oče Alfred Cecil, trgovec, mati Jane Connor. Obiskoval je več U in visokih šol (U Wayne, Detroit, Mich.; U Michigan; U Georgetown (Washington D. C., š. za diplomatske službe, š. armade ZDA za poveljevanje) in dosegel doktorat iz prava in več diplom. Služboval je kot odvetnik in pravni svetovalec, kot član odvetniške družbe Williamson v Los Angelesu, Kalif., postal major v armadi ZDA v rezervi, načelnik oddelka za zvezo pri zav. kontrolni komisiji za Italijo (sept. 1943–jun. 1944), regionalni komisar za Emilijo, višji častnik za civilne zadeve v Julijski krajini v Trstu; to je bila funkcija vlade (jun. 1945–jul. 1947). Po vključitvi v redno vojsko ZDA je služil v generalnem štabu, bil načelnik oddelka za vojaško upravo, opravljal začasno službo v Severni Koreji (1950–52); vojaški sodnik; odgovoren za vse vojaške pravne zadeve v državah New York, New Jersey in New England (1957–1960). Nato je stopil v pokoj in se naselil v Kaliforniji. Zatem je veliko potoval. Prejel je vrsto odlikovanj. Bowman je tudi objavil v pravnih in vojaških listih precej člankov zgodovinske in juridične vsebine; med njimi: Venezia Giulia and Trieste, Military Government Journal, junij 1948, str. 9–15; What Price ´Effectiveness´, American Bar Association Journal, marec 1969, str. 251–253; Limits and Possibilities of World Peace Through Law, American Bar Association Journal, februar 1970, str. 159–164. V Trstu je B. podpisal naslednje osnovne ukrepe v prid Slovencem; izšli so v The Allied Military Government Gazette (AMGG), ki je izhajala tudi v slovenščini (Uradni list Zavezniške vojaške uprave) in italijanščini (La Gazzetta del Governo militare alleato): 1. splošni ukaz štev. 11 z dne 11. avg. 1945, ki ureja krajevno upravo; mišljeni so okrožni predsednik (prefekt), okrožni svet, načelniki občinske uprave, občinski sveti. Na osnovi tega ukaza sta bila za goriškega prefekta in za župana v Gorici imenovana Slovenca (AMGG št. 1, 15. septembra 1945); 2. upravno navodilo – vzgoja, okrožnica št. 4; datum avgust 1945; dan ni naveden. Važen je zlasti 2. člen I. poglavja: »Italijanski prosvetni minister nima oblasti nad ozemljem Julijske krajine, ki je pod nadzorstvom Zavezniške vojaške uprave. Vse javne in zasebne šole pridejo pod oblast Zavezniške vojaške uprave, 13. korpus, oddelek za šolstvo.« Ta ukrep vsebuje določbe o organizaciji šol, osebju, defašistizaciji, upravi, učnih načrtih, učbenikih, proračunih, plačah itd. (AMGG št. 12, 15. febr. 1946); 3. upravno navodilo – vzgoja, okrožnica št. 7: ustanovitev slovenskih srednjih šol (AMGG št. 12, 15. febr. 1946); 4. upravno navodilo – vzgoja, okrožnica št. 8: ustanovitev slovenskih in hrvatskih ljudskih šol (AMGG št. 12, 15. febr. 1946); 5. splošni ukaz št. 19 z dne 13. okt. 1945: preklic sedanjega zakona, po katerem ne more biti v javni službi, kdor nima italijanskega državljanstva. Ta ukaz je omogočili stotinami slovenskih profesorjev in učiteljev, da so lahko poučevali na novoustanovljenih šolah. Brez njih bi slovenske srednje in večina osnovnih šol ne mogle delovati (AMGG št. 5, 1. nov. 1945); 6. ukaz št. 118 z dne 21. aprila 1946: ustanovitev šestmesečnega slov. učiteljskega tečaja v Gorici (AMGG št. 18, 15. maja 1946); 7. ukaz št. 194 z dne 27. julija 1946: ustanovitev tečajev za izpopolnitev v slovenščini za učitelje osnovnih šol (v Trstu za absolvente ital. učiteljišč – AMGG št. 24, 15. avg. 1946); 8. upravno navodilo – vzgoja, okrožnica št. 10 z dne 9. jul. 1946: otvoritev slovenske nižje strokovne šole v Gorici (AMGG št. 1, 1. okt. 1946); 9. upravno navodilo – vzgoja, okrožnica št. 11 z »dne 5. marca 1947; otvoritev slovenskih strokovnih šol in tečajev (v Nabrežini, na Katinari, v Sežani in Kanalu – AMGG št. 12, 15. marca 1947).

Prim.: Vprašalna pola; Uradni list Zav. vojaške uprave, Trst 1946–1947; Who's Who in the West.

K-n

Kacin, Anton: Bowman, Alfred Connor (1904–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002800/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine