Primorski slovenski biografski leksikon

Bolčič Milan, časnikar, r. 26. marca 1909 v Boljuncu pri Trstu, oče Mihael, kmet, mati Josipina Žerjal. Osn. š. je dovršil v Boljuncu, meščansko na Ciril-Metodovi š. v Trstu (1923), istotam dveletno trgovsko š. (1925), maturiral je na Trgov. tehn. zavodu Leonardo da Vinci v Trstu (1940), vpisal se je na ekonomsko fakulteto trž. U (1945), a študija ni dokončal. Od 1927 do 1930 je bil uradnik v pisarni dr. Vilfana in dr. Furlana, od maja 1945 do dec. 1970 je bil časnikar in urednik pri PDk, od 1971 živi v pokoju v Trstu. Med obema vojnama je B. deloval v dijaških in mladinskih društvih, bil tajnik dijaškega krožka N. Tommaseo in odb. Udruženja slovanskih srednješolcev v Italiji. Po razpustu društev (1927) je sodeloval v ilegalni skupini štempiharjev, organiziral in pisal ilegalne lističe in brošure ter 1928 organ. in vodil v zasebni š. Galileo Galilei v Trstu tečaj slovenščine za skupino štempiharjev. L. 1940 je bil aretiran in obsojen na drugem trž. procesu pred posebnim sodiščem na 15 let ječe. Izpuščen je bil febr. 1944 in se vključil v OF. Po vojni je v glavnem delal pri PDk, za to delo je dobil 1970 Tomšičevo nagrado skupaj s štirimi uredniki. Od 1960 do 1970 je bil tajnik Narodne in štud. knjižnice, sedaj je v nadzornem odboru, član komisije za kulturo pri SKGZ (1964–68), komisije za tisk (1969–70), član glavnega odbora SKGZ (1968–74). Bil je nad dvajset let član upravnega odbora ZTT. Od 1957 do 1959 je bil odg. ur. mladinske revije Jadro, od 1971 je odg. ur. revije Dan. V letih po prvi vojni je pisal dopise v E in N, prozo v BZPZ. Od 1945 je v PDk urejal zunanjepolit, stran in objavljal članke različne vsebine. Pripravil in uredil je brošuri Stoletnica čitalnice v Boljuncu (1970) in Prebeneg svojim padlim (1972). Članki so v revijah in publikacijah: PV (1954, št. 9, 1974, št. 9), Knjižnica (1966, št. 14), Prosvetni zbornik: (1970), Dan (1971, št. 4, 1973, št. 12), JKol (1952, 1960–69, 1974).

Prim.: Štempihar C. C. (= Danilo Benčina), Tov. M. B. petdesetletnik, PDk 1959, 73, 2 s sl.; M. B. šestdesetletnik, PDk 1969, 70, 2 s sl.; Milan Bolčič, O štempiharski literaturi, JKol 1952, 118–120; Milko Škrap, Uporna mladina, Trst 1971; vprašalna pola.

Jem.

Jevnikar, Martin: Bolčič, Milan (1909–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine