Primorski slovenski biografski leksikon

Birtič (Birtig) Valentin-Zdravko, pesnik, r. 20. dec. 1909 v Ruoncu nad Nadižo. Oče Angel, kmet, Mati Antonija Sakú. Osn. š. je obiskoval v Ruoncu (prve 3 razr.), 4. pa v Tarčetu. Gimn. in teologijo v Vidmu. Ord. 23. jul. 1933. Služboval je v krajih: Osojane v Reziji (1933–36), Mersin pod Matajurjem (1936-47); tu je rešil vas pred uničenjem, ko je med streljanjem tekel v Podbonesec (Pulfero) na nemško komando prepričevat poveljnika, da niso treh kozakov ubili prebivalci Mersina. Od 1947 župnikuje v Dreki. B. piše domoljubne pesmi in veliko prigodnic, posebno novomašnikom-domačinom pa tudi ob posebnih slavjih in dogodkih v Beneški Sloveniji. Jezikovna podoba pesmi je pol narečna pol knjižna. Najpogosteje sodeluje v TKol (1962–1969, 1971, 1973), KolGMD (1965–1969). V furlanskem koledarju Stele de Nadal leta 1968 je bila natisnjena v izvirniku in v furlanskem prevodu njegova pesem Božična noč – Notte natalizia. Nekaj prigodnic je objavili tudi v raznih publikacijah, ki jih izdaja Angel Kračina (Cracina), tako v: Missionari nostri (1966, str. 2), Costumanze religiose di nostra gente (1965, str. 6), II giubileo sacerdotale d'oro del M. R. don Pietro Cernoia... (1964, 4). Štiri njegove pesmi je objavil Anton Birtič (gl. 61.) v brošuri Oj božime (Čedad 1966). Poleg poezije je pisali tudi prozne sestavke (npr. Spomini na našega očaka Ivana Trinka, TKol 1973) in v verski list Dom razne biografije in krajevne novice (pretežno nepodpisan). Nastopil je večkrat s predavanji o Slov. Benečiji: na Geografskem inštitutu v Lj. (1972), na študijskih dneh slovenslkih izobražencev v Dragi pri Trstu (1973), bogoslovcem in študentski skupini v Lj. (1974). Za požrtvovalno delo je B. prejel visoka priznanja: videmski nadškof A. Battisti ga je 23. marca 1975 imenoval za častnega kanonika kolegialnega kapitlja v Čedadu, občinski svet v Dreki pa ga je odlikoval z zlato kolajno in pergamentno listino.

Prim.: A. Cracina, II Giubileo sacerdotale d'oro di D. Pietro Cernoia, Gor. 1964, 4, 18, 19 s sl.; Stele de Nadal, 1968, 102; TKol 1972, 83 s sl.; Mladika 1973, 114–115; KatG 1. 5. 1975; Nedeljski dnevnik 1975, 3. 8.; 10. 8. in 7. 9.; KolGMD 1976, 148.

Jo. K.

Kragelj, Jožko: Birtič, Valentin (1909–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002320/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine